Kontingentet i foreningen kan stige fra den 1. januar 2024

Repræsentantskabet skal i slutningen af november tage stilling til en forhøjelse af kontingentet for fuldt betalende medlemmer af Danske Fysioterapeuter.
Foto: iStock

20 kroner om måneden. Så meget ønsker hovedbestyrelsen at hæve kontingentet for fuldt betalende medlemmer af foreningen fra 1. januar 2024. Baggrunden er et ønske om fortsat at have midler til at udvikle foreningen og skabe attraktive tilbud til alle medlemmer. Kontingentet i foreningen har ikke ændret sig de seneste 11 år, og derfor har hovedbestyrelsen i forbindelse med budgetlægningen for det kommende år indstillet, at der sker en mindre stigning.

"Vi skal være en attraktiv forening, der leverer service og tilbud til alle medlemmer. Det kræver investeringer, og de seneste mange år har vi fundet penge til nye løsninger ved at effektivisere. Derfor er tiden nu kommet til at hæve kontingentet en smule for de fuldt betalende medlemmer", siger Jeanette Præstegaard, formand for Danske Fysioterapeuter.

Fradraget opvejer stigningen i kontingentet

Forslaget om at hæve kontingentet kommer samtidig med en beslutning fra Folketinget om at hæve fradraget for fagforeningskontingentet fra 6000 kroner til 7000 kroner om året. Det betyder, at den enkelte fysioterapeut ikke vil kunne mærke stigningen økonomisk, da den opvejes af det øgede fradrag.

"Timingen for en stigning i kontingentet er helt rigtig nu, hvor vi kan gøre det uden omkostninger for medlemmerne, da den i princippet bliver betalt af det større fradrag. Samtidig er det afgørende, at vi investerer i at være en endnu bedre forening, så endnu flere får lyst til at være medlem", siger Jeanette Præstegaard, der understreger, at det ikke er en let beslutning at hæve kontingentet.

"Ændringer i medlemmernes kontingent er altid noget, som vi tager meget alvorligt og drøfter grundigt. Vi står dog lige nu i en helt særlig situation, hvor vi kan hæve kontingentet uden reelle omkostninger for medlemmerne, da den i princippet bliver betalt af det større fradrag. På den måde kan vi investere i at blive en endnu bedre forening, så endnu flere får lyst til at være medlem", siger Jeanette Præstegaard.