Kontingentet stiger med godt 20 kr. om måneden fra 1. januar 2024

Repræsentantskabet har besluttet en forhøjelse på ca. 20 kroner om måneden for fuldt betalende medlemmer af Danske Fysioterapeuter.
Repræsentantskabet i gang med en afstemning på det sidste møde i 2022. Foto: Carsten Bundgaard.

Kontingentet for fuldt betalende medlemmer stiger ca. 20 kroner om måneden fra den 1. januar 2024.

Det besluttede Repræsentantskabet på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde, der lørdag blev afholdt i Odense.

Kontingentet for at være medlem af Danske Fysioterapeuter er ikke blevet reguleret i 12 år og med baggrund i de stigende priser og et ønske om fortsat at udvikle foreningen, var det hovedbestyrelsens forslag at hæve kontingentet for fuldt betalende medlemmer med virkning fra den 1. januar 2024. Forslaget blev vedtaget med 44 ja-stemmer ud af 58 stemmeberettigede repræsentanter.

"Jeg er tilfreds med, at Repræsentantskabet bakker op om hovedbestyrelsens ønske om at konsolidere foreningen og gøre det muligt fortsat at skabe rigtig gode tilbud til medlemmerne. De seneste mange år er pengene til udvikling og nye initiativer fundet gennem effektiviseringer, men jeg er glad for, at repræsentantskabet har vedtaget en kontingentstigning, så der også de kommende år er mulighed for at forbedre vores tilbud," siger Jeanette Præstegaard, formand for Danske Fysioterapeuter.

Fradraget opvejer stigningen i kontingentet

Beslutningen om at hæve kontingentet kommer samtidig med en beslutning fra Folketinget om at hæve fradraget for fagforeningskontingentet fra 6.000 kroner til 7.000 kroner om året.

Det betyder, at den enkelte fysioterapeut ikke vil kunne mærke stigningen økonomisk, da den opvejes af det øgede fradrag. Eneste undtagelse af de selvstændige medlemmer, der ikke har et Aps, da de allerede nu får fuldt fradrag for hele deres fagforeningskontingent.

"Folketinget har besluttet at hæve fradraget for medlemskab af en fagforening, og derfor giver det god mening at hæve kontingentet nu, hvor det vil have mindst indflydelse på medlemmernes økonomi,” siger Jeanette Præstegaard.