Lønnen bliver reguleret på statens område og i kommunerne

Statsligt og kommunalt ansatte fysioterapeuters løn reguleres pr. 1. april 2023.
Foto: iStock.

Når du får din lønudbetaling i slutningen af april måned, vil din løn være højere, hvis du er ansat i staten eller i en kommune.

Det statslige område

Reguleringen af lønnen omfatter de ved OK21 aftalte generelle lønstigninger på 1,48%, og udmøntning fra reguleringsordningen med andre 0,14 %.

Stigningen er procentuel, og derfor afhænger den enkeltes stigning af det konkrete lønniveau.
De fleste vil kunne se frem til en stigning pr. måned i størrelsesordenen ca. 400 til ca. 750 kr. for en fuldtidsansat.

Den nye reguleringsprocent pr. 1. april 2023 på det statslige område er 1,155339.

Det kommunale område

Reguleringen af lønnen kommer fra de aftalte generelle lønstigninger på 0,30%.

Stigningen er procentuel, og derfor afhænger størrelsen af det konkrete lønniveau. De fleste vil kunne se frem til en stigning pr. måned i størrelsesordenen fra knapt 80 til godt 100 kr. for en fuldtidsansat.

Den nye reguleringsprocent pr. 1. april 2023 på det kommunale område er 1,314141.

Næste lønregulering

Lønnen reguleres næste gang i regioner, kommuner og i staten pr. 1. oktober 2023. Reguleringen pr. 1. oktober er sidste gang i OK21-perioden.

Læs om OK21

Læs mere om OK21-aftalerne og find hovedpunkter og en detaljeret gennemgang af forligene