Lønregulering på det regionale område 1. januar 2023

Fysioterapeuter ansat i regionerne kan se frem til lønstigninger pr. 1. januar 2023.

Reguleringen af lønnen sker med de aftalte generelle lønstigninger ved OK21 på 0,77 %.

Stigningen er procentuel, og derfor afhænger størrelsen af det konkrete lønniveau.

Stigning er i størrelsesordenen ca. 190 til ca. 260 kr. pr. måned ved fuldtidsansættelse, og kan første gang ses ved lønudbetalingen i slutningen af januar måned.

Den nye reguleringsprocent pr. 1. januar 2023 på det regionale område er 1,091976.

Næste regulering af lønnen på det regionale område finder sted pr. 1. oktober 2023.

Lønninger i kommuner og staten er uændrede pr. 1. januar 2023, og reguleres næste gang 1. april 2023.

Se satser for grundløn i kommuner, regioner og staten