Lønstrukturkomité afviser forslag om politisk indgreb

Rapport fra Lønstrukturkomitéen giver ingen løfter om indgreb, der skal hæve lønnen for udvalgte grupper af offentligt ansatte. Danske Fysioterapeuter tager rapporten til efterretning, men opfordrer samtidig de offentlige arbejdsgivere til at se virkeligheden i øjnene og styrke vilkårene for alle deres ansatte.
Foto: iStock.

Hvis man som fysioterapeut havde gået og håbet på, at Lønstrukturkomitéens arbejde ville ende ud i en anbefaling om et politisk indgreb, der med ét kunne løfte lønnen, så er kommissionens rapport skuffende læsning.

Trods store forskelle inden for og mellem de enkelte faggrupper i det offentlige, kan ingen grupper som helhed siges, at få for lidt. Sådan lyder konklusionen fra den regeringsnedsatte Lønstrukturkomité, der i dag har offentliggjort sin længe ventede rapport. Udgangspunktet for komitéen har været, at løn forhandles mellem parterne, og at lønforholdene på det offentlige område afspejler historiske prioriteringer og forlig.

En sag for arbejdsmarkedets parter

Danske Fysioterapeuter tager rapporten til efterretning, men mener stadig, der er noget at kæmpe for:

”Vi har hele tiden ment, at overenskomsten er en sag mellem arbejdsmarkedets parter, men har også opfordret de offentlige arbejdsgivere til, at se på muligheder for at styrke rekrutteringen og tilknytningen til det offentlige arbejdsmarked for alle velfærdsfag bred set. Samlet og solidarisk. Og her er øget løn, anerkendelse og fleksibilitet som et medarbejdergode centrale redskaber," siger formand for Danske Fysioterapeuter, Jeanette Præstegaard.

Ifølge Lønstrukturkomitéen ligger fysioterapeuter nogenlunde på niveau med andre grupper med samme uddannelsesniveau, erhvervserfaring og ledelsesansvar. Det gælder bl.a. sygeplejersker, socialrådgivere og ergoterapeuter. Mere end fag som pædagoger og bioanalytikere, men mindre end fag som læger, polititjenestemænd og lærere, når man sammenligner ud fra uddannelsesniveau, erhvervserfaring og ledelsesansvar.

Danske Fysioterapeuter vil følge den videre politiske behandling af komitéens rapport tæt. Både selvstændigt og gennem AC.