Medlemmerne har stemt ja til ny overenskomst for praksissektoren

Den nye overenskomst for praksissektoren er blevet stemt igennem med et flertal. Aftalen kan dermed træde i kraft 1. januar 2024.

De stemmeberettigede medlemmer i Danske Fysioterapeuter har stemt ja til en ny overenskomst for praksisområdet. 1945 medlemmer ud af de 2938 stemmeberettigede har deltaget i afstemningen, og det giver en stemmeprocent på 66,0 procent.

60,2 procent af de stemmeberettigede stemte ja til overenskomsten, mens 36,3 procent har stemt nej. 3,5 procent valgte at stemme blankt.

Resultatet betyder, at overenskomsten kan træde i kraft 1. januar 2024, hvis modparten Regionernes Lønnings- og Takstnævn som forventet også godkender aftalen. Dette sker formelt senere fredag.

Implementering i gang

Med en godkendt overenskomst går parterne i den kommende tid i gang med at forberede implementeringen af de nye overenskomster.

Det betyder, at klinikejerne senest den 15. oktober 2023 vil modtage en opgørelse fra regionen over de tilskud, som er udbetalt til klinikken. Denne opgørelse vil danne grundlag for den senere beregning af klinikkens fremtidige kapacitet pr. speciale. Klinikken har herefter tre ugers klagefrist, hvis der er uenighed om grundlaget for beregningen.

Nye forløb

Overenskomstens parter vil i efteråret 2023 diskutere resultaterne af pilotafprøvningen af de nye strukturerede forløb for speciale 62 patienter med sklerose med henblik på endelig fastsættelse af anbefalinger om behandlingsforløb samt forløbshonorarer.

Inden udgangen af 2023 vil fysioterapeuter i praksissektoren desuden blive tilbudt relevant kompetenceudvikling fx i form af et e-learningskursus, som understøtter arbejdet med at tilbyde strukturerede forløb til patienterne med sklerose.

Der er i stemmeperioden blevet afholdt fire webinarer for de stemmeberettigede medlemmer, og her har cirka 1000 valgt at deltage, ligesom der har været livlig debat på fysio.dk om den nu vedtagne overenskomst. Et nyt webinar bliver afholdt i næste uge, hvor det vil være muligt at få svar på spørgsmål om den nye overenskomst.