Ny aftale om akutplan forspilder chancen for at løse udfordringerne

Der er brug for flere penge og nye måder at løse opgaverne på, hvis sundhedsvæsenet fortsat skal kunne levere høj kvalitet til alle borgere. Derfor er det godt, at regeringen og Danske Regioner har lavet aftale om en ny akutplan. Desværre forsømmes muligheden for at tænke i dybden og udnytte alle muligheder, mener Danske Fysioterapeuter.
Danske Fysioterapeuter opfordrer regeringen og Danske Regioner til i højere grad at kigge på, hvordan fysioterapeuter kan bidrage med at løse de mange opgaver. Foto: iStock.

Regeringen indgik torsdag aftale med Danske Regioner om en ny akutplan, der skal nedbringe ventelisterne til operation og udredning, så borgerne kan blive diagnosticeret og behandlet hurtigere.

Ønsket fra Danske Fysioterapeuter til planen var, at den ikke blot sendte flere penge til operationer, men også havde fokus på at få nedbragt ventelisterne på operation gennem fx superviseret træning og uddannelse af patienterne.

”Operationer kan ikke stå alene, og patienter bør tilbydes fysioterapi før, efter og i stedet for operation. Vi har simpelthen ikke råd til at operere, hvis superviseret træning kan løse behovet lige så tilfredsstillende. Men det kræver, at vi skaber mere sammenhæng i behandlingen og har et større fokus på patienternes egne ressourcer”, siger Jeanette Præstegaard, formand for Danske Fysioterapeuter.

Fysioterapeuter klar til brandslukning på akutområdet

Danske Fysioterapeuter opfordrer regeringen og Danske Regioner til i højere grad at kigge på, hvordan fysioterapeuter kan bidrage med at løse de mange opgaver.

I Region Sjælland har man fx rigtig gode erfaringer med at bruge fysioterapeuternes kompetencer på akutområdet. Fysioterapeuterne her løser således en vigtig opgave med at diagnosticere og behandle patienter, der kommer direkte ind med skader på det muskulo-skeletale område.

”Resultaterne er der, og vi kan se, at det både aflaster læger og sygeplejersker og sikrer borgerne en hurtigere og bedre behandling. Dermed er der tale om en simpel løsning, som let vil kunne indføres i hele landet,” siger Jeanette Præstegaard.

Sikring af løn og vilkår

Aftalen mellem regeringen og Danske Regioner lægger op, at der lokalt bliver mulighed for at få midlertidige tillæg samt honorering af ekstravagter, ligesom det er intentionen, at flere sundhedsansatte skal dele vagtarbejdet.

”Vi ved endnu ikke, hvordan den del af aftalen vil påvirke fysioterapeuterne. Men vi vil holde nøje øje med, om det giver udfordringer for vores medlemmer. Samtidig går vi allerede nu i gang med at klæde tillidsrepræsentanterne på bedst muligt på i forhold til at forhandle tillæg og honorering regionalt og lokalt på den enkelte arbejdsplads,” siger Jeanette Præstegaard.

Aftalen har afsat to milliarder til at løse de akutte udfordringer på sundhedsområdet i perioden 2022-2024.

Læs aftalen fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet