Ny professor leder efter huller i vores viden

Carsten Juhl, leder af kandidatuddannelsen i fysioterapi på SDU, er ny professor i evidensbaseret fysioterapi ved SDU og Herlev og Gentofte Hospital. Den nye titel som professor ændrer ikke på, at Carsten Juhl fortsætter med at kortlægge, hvad vi ved ud fra den allerede eksisterende forskning, og hvad vi ikke ved.
Foto: SDU/Bo Kousgaard

Hvad forsker du i?

Jeg vil i vid udstrækning blive ved med at varetage de opgaver, jeg i forvejen arbejder med. Mit bidrag vil være at identificere den viden, vi mangler. Et af de seneste studier, vi har afsluttet, handlede f.eks. om træning af ældre patienter med brystcancer i systematisk behandling. Her viste det sig, at kun fem ud af 100 hidtidige videnskabelige studier havde inkluderet kvinder med en gennemsnitsalder over 60, selv om denne gruppe udgør en stor del af de patienter, der bliver diagnosticeret med brystkræft. Ved at gennemgå litteraturen fandt vi, at effekten af superviseret træning generelt er bedre end ikke superviseret, at livskvalitet og træthed forbedres ved alle typer af træning, og dermed kan de hypoteser, vi opstiller for kommende studier af træning til kvinder med brystcancer, blive mere kvalificerede.

Hvilke andre forskningsinitiativer er du involveret i?

Noget af den forskning, vi beskæftiger os med i afdelingen, ligger i spændingsfeltet mellem fysioterapi og kirurgi. Jeg vil gerne være med til at sikre, at patienterne får den bedst mulige behandling. Mit bidrag vil i den sammenhæng være at undersøge, hvad vi ved ud fra den allerede eksisterende forskning, og hvad vi ikke ved og måske skal undersøge nærmere.

Kan du pege på nogle særlige karakteristika ved dit professorat?

Som professor i en fysio- og ergoterapeutisk afdeling samarbejder jeg med stort set alle afdelinger på hospitalet. Vi forsker i balancetræning til geriatriske patienter, patienter med brystcancer, nyresygdomme og lungesygdomme, artrose og korsbåndsskader Da jeg blev vurderet til professoratet, skrev en af de eksterne bedømmere på en pæn måde, at han syntes – let omskrevet, at min forskning strittede i alle retninger, og det kan han have ret i. Men jeg ser det som en kvalitet, at man som forsker på et hospital er i stand til at samarbejde meget bredt.

Hvad får fysioterapeuter ud af din forskning?

Min opgaver er at gøre fysio- og ergoterapeuter bevidste om, hvornår de giver den bedst mulige behandling, og om det sker på videnskabelig sikker – eller mindre sikker – grund.

Hvilken betydning har din forskning for patienterne?

Mit arbejde skal være med til at sikre, at patienten får den bedst mulige behandling. Det har betydning for patienterne, hvis fysioterapeuterne bliver mere specifikke i deres vurdering af patienterne: Hvem skal træne og hvordan, og hvem skal ikke træne.

Carsten-Juhl-main3.jpg

Foto: Carsten Bundgaard

Hvilke projekter har du i din pipeline?

Vi forsker videre i træning til patienter med brystcancer og prostatacancer. Desuden vil vores forskning fortsat omfatte patienter, der er i risiko for fald, har lymfødem og patienter med minor stroke.