OK24: AC forhandler alene til forårets forhandlinger

Danske Fysioterapeuters hovedorganisation Akademikerne har besluttet at træde ud af den fælles forhandlingsaftale til de forestående overenskomstforhandlinger.
Foto: iStock

Akademikerne forhandler på egen hånd, når OK24-forhandlingerne går i gang i slutningen af året. Akademikerne er en del af Forhandlingsfællesskabet, der traditionelt forestår overenskomstforhandlingerne på hele det regionale og kommunale område, men det har ikke været muligt at nå til enighed om fælles lønkrav i Forhandlingsfællesskabet frem mod OK24. Derfor har Akademikerne valgt at gå til forhandlingerne alene denne gang. Danske Fysioterapeuter bakker op om beslutningen om at gå solo, selvom formand Jeanette Præstegaard havde foretrukket en fælles forhandlingsaftale med Forhandlingsfællesskabet.

”Det er min og hovedbestyrelsens tilgang, at lønmodtagerne står stærkest, når vi står sammen. Derfor er det ærgerligt, at Akademikerne nu er nødt til at forhandle på egen hånd. Vores opgave er at gøre alt, hvad der er muligt for at forbedre medlemmernes løn og vilkår, og som situationen står, bakker vi op om Akademikernes beslutning”, siger Jeanette Præstegaard.

Baggrunden for Akademikernes udtræden af forhandlingsaftalen er uenighed om de fælles lønkrav med de øvrige organisationer. Det har således været et krav fra en række organisationer uden for Akademikerne, at der en stor del af lønmidlerne til forhandlingerne skulle øremærkes til særlige grupper, hvor Akademikernes medlemmer ikke var inkluderet. Det kunne i realiteten betyde, at det allerede, inden forhandlingerne er gået i gang, skulle aftales, at en del af lønmidlerne skulle øremærkes til fx SOSU-assistenter.

 

Optimistiske forventninger

”Jeg tror på, at det kan lykkes for Akademikerne at forhandle en god aftale hjem til medlemmerne, der sikrer reallønnen. Det ville efter alt at dømme ikke have været muligt, hvis vi havde accepteret de markante krav om skævdeling fra de øvrige organisationers side. Og den bekymring tager vi selvfølgelig til efterretning, ligesom vi herfra vil gøre alt for at understøtte Akademikerne i de kommende forhandlinger, siger Jeanette Præstegaard.

Det er ikke første gang, at der ikke kan nås enighed om en forhandlingsaftale i Forhandlingsfællesskabet. Derfor er det også forventningen, at der blot er tale om en enlig svale, og at parterne finder sammen igen til kommende forhandlinger. Akademikerne har således ingen intentioner om at melde sig ud af Forhandlingsfællesskabet, som er et vigtigt organ til forhandlinger på det kommunale og regionale område.

Forhandlingerne på det statslige område kører uændret i Centralorganisationernes Fællesudvalg, CFU.