Praktiserende fysioterapeuter er kommet godt i gang med at afsende epikriser

De praktiserende fysioterapeuter under overenskomsterne sender markant flere epikriser i år sammenlignet med i 2022, viser de nyeste tal fra Medcom. Det sker, efter at kravet om at afsende epikriser trådte i kraft i januar 2023.
En epikrise markerer afslutningen på et patientforløb og skal give lægen de bedste forudsætninger for at handle, hvis der i fremtiden skulle opstå lignende eller relaterede problemer for patienten. Foto: iStock.

Det er blevet meget nemmere. Fysioterapeut Christine Hyldahl arbejder på klinikken FysioDanmark i Ishøj, og hun har – siden kravet om at afsende epikriser på alle afsluttede forløb i fysioterapipraksis trådte i kraft i januar 2023 – informeret hver enkelt patients læge om det gennemførte behandlingsforløb.

"I begyndelsen var jeg bange for, at det ville føles som en ekstra opgave, og jeg havde svært ved at se, hvornår jeg skulle nå det, men det er klart blevet nemmere, fordi vi på klinikken har gjort det til en del af vores arbejdsgang. Nu kører det bare," siger Christine Hyldahl.

Hun og kollegerne har lavet en fast praksis om at omtale epikrisen for patienten ved den første konsultation og også inkorporere den ved patientens sidste konsultation.

"Vi har lavet skabeloner og tilføjet standardfraser i vores system, Complimenta, så det går hurtigt med at få den udfyldt," siger Christine Hyldahl.

Formålet med epikriserne er at sikre bedre dialog og sammenhæng i patienternes behandlingsforløb.

"Mit indtryk er, at langt de fleste patienter er meget glade for, at vi sender epikriser af sted, for det giver en tryghed, at lægen får en tilbagemelding. Jeg har kun fået positiv feedback på det fra mine patienter," siger Christine Hyldahl.

Stor stigning i antallet af epikriser

De foreløbige tal for årets første måneder tyder da også på, at Christine Hyldahl langt fra er den eneste, der er blevet god til at få sendt epikriser af sted. De praktiserende fysioterapeuter har i høj grad taget det nye krav til sig.

For der er tale om en procentuel stigning i antallet af afsendte epikriser fra 2022 til 2023 på mellem 49 og 74 procent i 2023 i månederne, efter det nye krav er trådt i kraft, sammenlignet med de samme måneder i 2022.

Selvom der hver måned for eksempel kan være variation i, hvorvidt der er patienttilgang, og hvor mange patienter der afsluttes, er der sket en stigning måned for måned i både absolutte og relative tal.

I samme periode har der ikke været en lignende stigning i antallet af afsendte korrespondancer fra fysioterapeuter i praksissektoren. Det tyder derfor på, at budskabet er blevet vel modtaget, og at det ikke bunder i et større antal patienter, hvor der generelt set er behov for kommunikation.

Epikriser søjlediagram2.png

Viser praktiserende fysioterapeuters vigtige arbejde frem

Det glæder Jeanette Præstegaard, formand hos Danske Fysioterapeuter, at se, at de praktiserende fysioterapeuter er kommet godt i gang med at sende epikriser på de afsluttede forløb.

"Vi har brug for at vise omverdenen, at fysioterapeuter i praksissektoren i stor stil bidrager med behandling af patienter med for eksempel muskelskeletlidelser i det samlede sundhedsvæsen. Epikriserne er et element i vores aftaler og vigtige redskaber i samarbejdet med de praktiserende læger," siger Jeanette Præstegaard og fortsætter:

"Samtidig ved vi fra forskning, at mange problematikker som eksempelvis muskelskeletsmerter kan være tilbagevendende. Derfor kan det være hensigtsmæssigt, at den praktiserende læge senere i patientens forløb kan se, hvordan patienten har responderet på den fysioterapeutiske behandling."

Ikke i mål endnu

Selvom der er tale om en markant stigning, er det dog vigtigt at blive ved med at have opmærksomhed på at få afsendt epikriser ved alle patientforløb.

For der er stadig plads til forbedringer, selvom der også i år er sket en gradvis stigning. I januar 2023 blev der således sendt epikriser af sted i 33 procent af de nye behandlingsforløb, mens der i april 2023 var tale om 43 procent. Det viser Danske Regioners tal på antallet af førstekonsultationer (som indikator for igangsatte forløb i fysioterapipraksis) sammenlignet med antal afsendte epikriser.

Hvis andelen af forløb, hvor der afsendes en epikrise, skal blive endnu højere, handler det blandt andet om, at praktiserende fysioterapeuter får gjort det til en rutine og til en integreret del af et behandlingsforløb.

Og her har Christine Hyldahl fra FysioDanmark i Ishøj gode erfaringer, som hun gerne vil dele:

"I mødet med patienten er mit bedste råd at nævne for patienten allerede ved første konsultation, at epikrisen er en del af behandlingsforløbet, og at den udfyldes ved sidste konsultation, for så føles det ikke som ekstraarbejde," siger Christine Hyldahl og fortsætter:

"Derudover har det været en stor hjælp for os her på klinikken at tale om det i personalerummet og evaluere løbende, hvordan det går."