Søren Brostrøm: ”Det kan være, at rejsen skal starte hos en fysioterapeut”

Patienter med skulder- og rygproblemer skal i første omgang tilses af en fysioterapeut fremfor en læge. Det foreslog Søren Brostrøm i dag, da han fremlagde Robusthedskommissionen bud på fremtidens sundhedsvæsen.
”Fysioterapeuter skal levere fysioterapi - det er vi uddannede til, og vi vil rigtig gerne bidrage til at løse andre opgaver. Vi er faktisk allerede i vagtplanen f. eks. på hospitalernes akut-funktioner og i andre afdelinger. Men det skal altid give faglig mening. Der skal også være tid til, at patienterne kan restituere - og lønnen skal selvfølgelig følge med,” siger Jeanette Præstegaard, formand for Danske Fysioterapeuter. Foto: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunikationsenhed.

Borgerne skal fremover tilses af en fysioterapeut i første omgang, hvis de har problemer med skulder eller nakke. Sådan lyder anbefalingen fra Søren Brostrøm, tidligere direktør for Sundhedsstyrelsen, som mandag fremlagde Robusthedskommissionens bud på et bæredygtigt sundhedsvæsen.

Den direkte adgang til en fysioterapeut skal være med til at reducere omkostningerne i et sundhedsvæsen, som har stigende udgifter og flere opgaver i sigte.

”Vi tror, der er meget uhensigtsmæssig behandling, som man godt kan fjerne,” sagde Søren Brostrøm og lagde op til, at man fjerner det første besøg hos lægen og den efterfølgende CT-skanning, som patienterne ofte sendes videre til.

”Det kan være, at rejsen skal starte hos en fysioterapeut,” sagde han.

Han opfordrede endvidere til, at politikerne begynder at prioritere i opgaveløsningen. Og f.eks. lader kommunalt ansatte stå for visiteringen til ”dyre og ressourcekrævende behandlinger med begrænset effekt”.

Jeanette Præstegaard, formand for Danske Fysioterapeuter, bifalder Søren Brostrøms forslag.

”Det er helt rigtigt set. Direkte adgang til fysioterapi med sygesikringstilskud vil aflaste sundhedsvæsenet og skaffe hurtigere behandling til borgere med muskuloskeletale problemstillinger. Fysioterapeuterne har kompetencerne og står klar. Så det ser vi meget gerne gennemført hurtigst muligt,” siger Jeanette Præstegaard

Fysioterapeuter i aften – og nattevagter

Fremskrivninger viser, at vi kommer til at have 350.000 flere ældre borgere i 2050, samtidig med at den arbejdsdygtige del af befolkningen ikke vokser. Danskerne lever længere, og der bliver flere ældre. Det sætter det samlede sundhedsvæsen og ældreplejen under pres.

”At man møder en anden end overlægen, og at man ikke får sin skanning, det vil måske blive set som et rettighedstab. Så det skal gøres klogt og med faglighed. Så tror jeg, at man får mere sundhed for pengene,” sagde Søren Brostrøm.

Han opfordrede også til, at man i højere grad prioriterer, så de ressourcestærke får hjælp til selvhjælp, og at man benytter digitale og teknologiske løsninger, hvor det er muligt.

Fysioterapeuter på nattevagter

En anden anbefaling fra kommissionen går ud på, at faggrupper, som traditionelt ikke har haft aften-, natte- og weekendvagter, fremover skal deltage i disse. Traditionelt er det læger, sygeplejersker og sosu-assistenter, som står for hovedparten af vagterne udenfor almindelig arbejdstid. Men står det til kommissionen, skal flere faggrupper fremover tage del i de skæve vagter.

”Der er en uretfærdighed på tværs af personalet. Derfor skal f.eks. psykologer og fysioterapeuter, som ikke traditionelt deltageren i vagterne, deltage i vagterne,” sagde han.

Jeanette Præstegaard er enig i, at fysioterapeuter skal være en del af løsningen i fremtidens sundhedsvæsen. Men det skal give faglig mening.

”Fysioterapeuter skal levere fysioterapi - det er vi uddannede til, og vi vil rigtig gerne bidrage til at løse andre opgaver. Vi er faktisk allerede i vagtplanen f. eks. på hospitalernes akut-funktioner og i andre afdelinger. Men det skal altid give faglig mening. Der skal også være tid til, at patienterne kan restituere - og lønnen skal selvfølgelig følge med,” siger hun.

Læs nyhed om Robusthedskommissionens anbefalinger fra DR

Læs Robusthedskommissionens rapport (pdf)