Sundhedsstyrelsen opdaterer ikke længere kliniske retningslinjer

En lang række af de nationale, kliniske retningslinjer er ikke længere gældende, da Sundhedsstyrelsen ikke har ressourcer til at ajourføre og opdatere. Det har betydning for fysioterapeuternes brug af retningslinjerne.
Foto: iStock

Sundhedsstyrelsen har ikke længere midler til at udarbejde og opdatere nationale kliniske retningslinjer (NKR), og derfor er en lang række retningslinjer nu forældede. 

Projektet har siden begyndelsen været tidsbegrænset, og ved årsskiftet udløb den seneste puljefinansiering til nationale kliniske retningslinjer. Det betyder også, at arbejdet med udvikling og opdatering af retningslinjerne er sat i bero per 31. december 2022.

Håbet var, at man inden udgangen af 2022 ville finde en løsning med en fast og ikke tidsbegrænset finansieringsmodel. Det er desværre endnu ikke lykkedes trods politisk pres.

Ikke længere gældende

Sundhedsstyrelsen kategoriserer ældre nationale kliniske retningslinjer og anbefalinger som ikke gældende, når litteratursøgningen er mere end tre år gammel, eller der ikke er foretaget en faglig vurdering af anbefalingerne inden for de seneste tre år. Og det er netop, hvad der er sket for en lang række af de nationale kliniske retningslinjer.

Hvad betyder det for dig?

Du har som sundhedsprofessionel ikke juridisk pligt til at følge anbefalingerne i de kliniske retningslinjer. Du har derimod pligt til at holde dig opdateret på nyeste viden. Afviger du fra almindelige anerkendte faglige standarder og anbefalinger tilrådes grundig journalføring med begrundelse for, hvorfor du vælger at gå en anden vej end de gældende anbefalinger.

Stemplingen af kliniske retningslinjer og anbefalinger som ikke gældende betyder, at du som fysioterapeut dermed står over for en større udfordring i forhold til at holde dig opdateret om nyeste viden.

Beklageligt og bekymrende

Dansk Selskab for Fysioterapi har siden stiftelsen af selskabet samarbejdet med Sundhedsstyrelsen om udvikling og opdatering af de nationale kliniske retningslinjer. Derfor ærgrer situationen også formand for Dansk Selskab for Fysioterapi, Gitte Arnbjerg.

"Det er beklageligt og bekymrende, at der ikke er finansiering til opdatering af retningslinjerne. Vi har i en årrække kæmpet for at udbrede kendskabet til og sikre brugen af NKR, og det er et værdifuldt arbejde, der går tabt," siger Gitte Arnbjerg.

"Der kan fortsat være retningslinjer, der indeholder den seneste opdaterede viden, eller hvor der ikke har været store ændringer i vidensgrundlaget, men vi er nødt til at påpege, at ansvaret for at holde sig opdateret nu i højere grad vil lande hos den enkelte og hos de faglige selskaber. Jeg kan være bekymret for, om manglen på ressourcer og tidspres risikerer at medføre, at vi ikke kan sikre os at alle holder sig ajour", siger Gitte Arnbjerg.

Find fysioterapirelevante kliniske retningslinjer

Læs mere om NKR og NKA hos Sundhedsstyrelsen