Vederlagsfri: Trist, men nødvendigt med ventelister

Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi er stigende, og alt tyder derfor på, at udgiftsrammen for 2023 vil blive overskredet. Danske Fysioterapeuter har derfor opfordret medlemmerne til at sætte nye patienter på venteliste, indtil der er plads i ordningen.
”Det er rigtig trist, at vi er nødt til at sætte nye patienter på venteliste, men hvis vi skal overholde vores aftale med KL om ikke at overskride rammen, er vi tvunget til at begrænse tilgangen af patienter nu,” siger formand for Danske Fysioterapeuter, Jeanette Præstegaard. Foto: iStock.

Antallet af patienter, der bliver henvist til vederlagsfri fysioterapi, er stigende, og det betyder, at der ikke er penge til, at alle patienter kan få behandling straks efter henvisning.

Derfor har Danske Fysioterapeuter været nødt til at opfordre medlemmerne til at sætte nye patienter på venteliste.

”Det er rigtig trist, at vi er nødt til at sætte nye patienter på venteliste, men hvis vi skal overholde vores aftale med KL om ikke at overskride rammen, er vi tvunget til at begrænse tilgangen af patienter nu,” siger formand for Danske Fysioterapeuter, Jeanette Præstegaard.

Pause skal undgås

Også i 2022 var der udfordringer med udgiftsrammen, og her blev det nødvendigt helt at pausere behandlingen i løbet af december måned, så ikke blot nye patienter, men også patienter, der er i gang med behandling, blev ramt af behandlingsstop. Formålet med ventelisterne er at undgå en lignende situation, så det sikres, at patienter, der modtager vederlagsfri fysioterapi, ikke skal opleve pause i behandlingen.

Udgiftsrammen til vederlagsfri fysioterapi er aftalt mellem Danske Fysioterapeuter og Kommunernes Landsforening (RLTN), og Danske Fysioterapeuter har løbende gjort KL opmærksom på, at der kommer flere patienter ind i ordningen. Det er således en del af aftalen mellem KL og Danske Fysioterapeuter, at nye patienter kommer på venteliste. Samtidig er det også aftalt, at fysioterapeuterne i videst muligt omfang skal effektivisere behandlingen, så så mange patienter som muligt kan få glæde af ordningen.

Nødvendigt med flere penge

”Det kan ikke komme bag på KL, at vi opfordrer medlemmerne til at sætte patienter på venteliste, for det indgår i den aftale, vi har lavet med dem. Virkeligheden er, at fysioterapeuterne ikke kan behandle flere patienter, end der er penge til. Vores medlemmer gør alt, hvad de kan for at få pengene til at strække, men antallet af patienter med behov er så stort, at der skal flere penge til, hvis vi skal undgå ventelister,” siger Jeanette Præstegaard.