Enig hovedbestyrelse anbefaler ja til overenskomsterne

De nye offentlige overenskomster giver en reallønsudvikling efter trange år, og en enig hovedbestyrelse anbefaler, at medlemmerne stemmer ja til de indgåede aftaler, som bliver sendt til afstemning den 11. marts.

Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse har i enighed besluttet at anbefale, at medlemmerne stemmer ja til de aftaler om nye overenskomster, der er indgået for fysioterapeuter ansat i kommuner, regionerne og staten.

Hovedbestyrelsen lægger vægt på, at Danske Fysioterapeuters overordnede krav om størst mulig reallønsudvikling til alle i de kommende år er opnået, og at der er aftalt nyskabelser, som giver den enkelte fysioterapeut muligheder for opsparing af frihed, og valgmulighed mellem en del af pensionen og løn. Dermed er kravene om mere i løn og mere fleksibilitet for den enkelte indfriet. Samtidig er der aftalt en væsentlig forhøjelse af betaling for arbejde på skæve tidspunkter som resultat af trepartsforhandlingerne.

”Medlemmerne vil opleve et reelt løft af lønnen samtidig med, at mulighederne for at få en større fleksibilitet i arbejdslivet er markant forbedret. Det er baggrunden for, at hovedbestyrelsen anbefaler, at medlemmerne stemmer ja til overenskomsterne”, siger Jeanette Præstegaard, formand for Danske Fysioterapeuter.

Ikke alt det tabte er vundet tilbage

Hovedbestyrelsen gennemgik på tirsdagens møde overenskomsterne og konstaterede samtidig, at aftalerne ikke betyder, at hele den tabte realløn fra den forrige overenskomstperiode er vundet tilbage.

Derfor er der tilfredshed med, at der er tale om to-årige overenskomster med væsentlige lønstigninger allerede nu pr. 1. april 2024. Aftalerne indeholder desuden en forhandling i slutningen af 2025, der skal bruges til at rette på en evt. for skæv lønudvikling mellem det private og offentlige arbejdsmarked, hvilket giver mulighed for at indhente mere af det tabte allerede i denne overenskomstperiode.

Tid til at stemme

De nye overenskomster kommer efter hovedbestyrelsens godkendelse til urafstemning blandt medlemmer af Danske Fysioterapeuter, der arbejder i kommuner, regioner eller staten. Som medlem kan du stemme på forliget inden for dit ansættelsesområde.

”Det er en enig hovedbestyrelse, der anbefaler et ja til overenskomsterne, men det er selvsagt op til det enkelte medlem at vurdere, om aftalerne er gode nok. Vi håber, at så mange som muligt vil deltage i afstemningen uanset, om man er for eller imod aftalerne,” siger Jeanette Præstegaard.

Du har mulighed for at høre mere om de indgåede overenskomster på vores webinarer, som afholdes mandag den 11. marts.

Tilmeld dig webinarerne den 11. marts