Folkemøde i sundhedens tegn

Danske Fysioterapeuter bruger Folkemødet i Allinge til at sætte et solidt aftryk på debatten om Danmarks store sundhedsudfordringer.
Stemningsbilleder fra Folkemøde 2024. Foto: Danske Fysioterapeuter på Folkemøde 2024.

Det nære sundhedsvæsen skal styrkes i fremtidens sundhedsstruktur. Forebyggelse og træning skal erstatte medicinering og operation. Og så skal fysioterapeuters faglighed i spil i alt fra akutmodtagelse, behandling af neurologiske lidelser, i psykiatrien, i arbejdet med fertilitet og seksuel sundhed – og meget mere.

Det er nogle af de budskaber, Danske Fysioterapeuter tog med til vores debatter med sundhedsministeren og topfolk fra KL og Danske Regioner.  

Den fysioterapeutiske faglighed har de seneste årtier været i rivende udvikling. Professorater, ph.d.’er, kandidatuddannelser og nye teknikker inden for behandling og forebyggelse er alt sammen udtryk for, at professionen udvikler sig med raketfart.

Desværre mangler både dele af sundhedssektoren og en række af de danske sundhedspolitikere at indse, hvor bredt fysio-fagligheden kan favne. Med formand Jeanette Præstegaard i spidsen bruger Danske Fysioterapeuter Folkemødet på at give eksempler på, hvordan vores fag er helt centralt for det nære sundhedsvæsen i Danmark.

Det gør vi både i debatter og i de mange uformelle samtaler med sundhedsaktører, som Folkemødet giver mulighed for.  

Politikere tjekkede ind i ”Sundhedens Hotel” 

Jeanette Præstegaard sparkede folkemødet i gang med en både seriøs og underholdende pardannelse på ”Sundhedens Hotel”. Med både charme og slagkraftige argumenter om, at fysioterapi er en nøgle til at redde psykiatrien, så endte det med frieri fra Danske Regioners Jakob Klærke (SF).

Danske Fysioterapeuter en række politikere og organisationer til debat om, hvordan vi som samfund får løst de massive udfordringerne inden for psykiatrien. Målet var bl.a. at diskutere, hvordan fysioterapeuter kan bidrage til borgeres mentale sundhed og på den måde aflaste den pressede psykiatri. 

Praksissektorens (hoved-)rolle i det nære sundhedsvæsen

Vores samarbejdspartnere i Praktiserende Lægers Organisation havde inviteret Jeanette Præstegaard til en højaktuel debat, der tog livtag med nogle af de tanker, Sundhedsstrukturkommissionens nye rapport var præget af - nemlig behovet for en styrkelse af det nære sundhedsvæsen snarere end det centraliserede sygehusvæsen.

Og her spiller praksissektoren en hovedrolle – dvs. både praktiserende læger og speciallæger men bestemt også de mange praktiserende fysioterapeuter.

Derfor havde PLO inviteret Jeanette Præstegaard til deres debat om fremtiden for den danske praksissektor.    

”Det er jo ikke tilfældigt, at rapporten fra sundhedsstrukturkommissionen nævner fysioterapi hele 63 gange.”

Sådan lød det fra Jeanette Præstegaard, som både var veloplagt og overbevisende i debat om praksissektorens rolle på folkemødet torsdag. Jeanettede Præstegaard pegede på, at man skal se mere fordomsfrit på hvordan og ikke mindst hvem, der løser opgaverne. 

Optog på Folkemødet: Nej tak til Turbouddannelser

Danske Fysioterapeuter er et af de 17 fagforbund, der deltager i kampagnen ’Nej tak til turbouddannelser’, som protesterer mod planer om at forringe professionsuddannelserne. På Folkemødet gik Danske Fysioterapeuter og repræsentanter for de 16 andre forbund i optog for at bakke op om professionsuddannelserne.

Se Danske Fysioterapeuters program på Folkemødet