Hvem skal have din stemme til repræsentantskabsvalget?

Valget til Danske Fysioterapeuters repræsentantskab er i gang. Sidste frist for at stemme er den 13. juni.
Det er de 65 medlemmer af repræsentantskabet, som lægger den politiske line for, hvordan Danske Fysioterapeuter skal udvikle sig fagligt, politisk og organisatorisk. Du kan være med til at bestemme, hvem der skal sidde i repræsentantskabet. Foto: Carsten Bundgaard.

Så er valget og valgkampen til Danske Fysioterapeuters repræsentantskab skudt i gang.

Du kan stemme på kandidater opstillet blandt alle medlemmer, regionalt og blandt faglige selskaber og fraktioner.

Torsdag den 30. maj modtager alle stemmeberettigede medlemmer en mail med et personligt link. Linket giver dig adgang til at stemme til valget, de steder du er berettiget.

Du kan stemme til og med torsdag den 13. juni 2024.

Hvis du ikke modtager en mail, er du velkommen til at skrive til valg@fysio.dk

Se alle kandidaterne

Der er mange kandidater at vælge i mellem. På valgsiden kan du læse mere om kandidaterne og deres mærkesager.

Se hvem, der stiller op til valget, og hvilke mærkesager de har

Så mange stemmer har du

Alle stemmeberettigede medlemmer har mulighed for at stemme på kandidater opstillet blandt såkaldt almindelige medlemmer også kaldet ”de frie pladser.”

Derudover afhænger dine muligheder af hvilken region, du hører under, og om du er studerende eller AMR.

Via det link du får tilsendt til afstemningen, vil det fremgå, hvor mange stemmer, du kan afgive, og inden for hvilke grupper.

Valgresultat

Fredag den 14. juni bliver resultatet af valget offentliggjort.

65 pladser i repræsentantskabet 

Repræsentantskabet er Danske Fysioterapeuters højeste myndighed. Det er de 65 medlemmer af repræsentantskabet, som lægger den politiske line for, hvordan foreningen skal udvikle sig fagligt, politisk og organisatorisk.

Der er 65 pladser i repræsentantskabet. 50 medlemmer vælger du og dine kollegaer ved valget, som er i gang. De resterende 15 pladser findes ved valg eller udpegning blandt tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, SU-medlemmer for praktiserende fysioterapeuter, sektionen for arbejdsgivere, sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar og Danske Selskab for Fysioterapi. Derudover er foreningens formand og 5 regionsformænd medlemmer af repræsentantskabet.

Læs mere om Danske Fysioterapeuters repræsentantskab

Læs mere om repræsentantskabsmøde 2024