Lønstigninger 1. april er forsinkede

Ved de nyligt afsluttede overenskomstforhandlinger blev der aftalt lønstigninger pr. 1. april. Lønstigningerne er forsinkede, og kommer først med lønudbetalingen for maj måned.
Foto: iStock

Ved OK24 forhandlingerne er der aftalt lønstigninger allerede pr. 1. april på statens, det regionale og det kommunale overenskomstområde.

Reguleringen af lønnen vil dog først ske med maj måneds lønudbetaling, men selvfølgelig med tilbagevirkende kraft.

Forsinkelsen skyldes forsinket godkendelsesproces og efterfølgende tilretning af lønanvisningssystemerne.

Læs mere om lønstigningerne og OK24