Medlemmer ansat i Falck kan have krav i forbindelse med barsel

Er du nuværende eller tidligere medarbejder hos Falck, kan du have et økonomisk krav i forbindelse med barselsorlov. Det står klart efter en faglig voldgift, der nu udløser tilbagebetaling til en række medlemmer.
Foto: iStock

Danske Fysioterapeuter har på vegne af seks konkrete medlemmer ført en faglig voldgift mod Falck Danmark, og voldgiften blev den 12. april afsluttet med et forlig mellem parterne.

Efter grundigt forarbejde af tillidsrepræsentanten blev sagen overdraget til Danske Fysioterapeuter, der indledte en faglig voldgift på vegne af medlemmer ansat i Falck Danmark, som ikke havde fået løbende pensionsindbetalinger fra den del af deres barselsorlov, hvor de ikke modtager løn fra arbejdsgiver. Parterne var uenige om, hvordan denne del af overenskomsten skulle fortolkes, og derfor endte sagen i en faglig voldgift.

Medarbejderne på barsel fik pension under den ulønnede barsel, men Falck Danmark havde valgt at udbetale pengene som en samlet sum, hvilket blandt andet fik negativ betydning for medarbejdernes optjening af ferie.

Forliget indebærer, at Falck Danmark anerkender Danske Fysioterapeuters forståelse af overenskomsten, og samtidig er der sket en efterbetaling til de seks medlemmer på i alt 176.171 kroner.

Henvend dig, hvis du har et krav

Sagen omfattede de seks konkrete medlemmer, som der er kendskab til på nuværende tidspunkt. Men Danske Fysioterapeuter ønsker at gøre alle nuværende og tidligere medarbejdere i Falck Healthcare opmærksom på, at de også kan have et tilgodehavende.

Derfor opfordres du til at kontakte foreningen, hvis du har været ansat i Falck Danmark og har været på barsel under din ansættelse uden at få indbetalt pension løbende under den ulønnede del af din orlov.

Danske Fysioterapeuter vil gerne rejse kravet på dine vegne, hvis du har et tilgodehavende.

Skriv til os, hvis du mener, du har et krav