Nyt ældreudspil har mange ubekendte faktorer

Det er uvist, hvad regeringen mener med helhedspleje i tirsdagens udspil til en ny ældrereform. Der skal mere fysioterapi i den endelige aftale, lyder det fra Danske Fysioterapeuters formand, Jeanette Præstegaard.
”Jeg ser frem til, at vi nu kan have en grundig dialog om udspillet, så det kan blive mere konkret, hvad regeringen vil – og hvor vi får mulighed for at rejse de problemstillinger, vi allerede ser her og nu," siger Danske Fysioterapeuters formand, Jeanette Præstegaard. Foto: Valdemar Ren for Social-, Bolig- og Ældreministeriet.

Forebyggelse og rehabilitering skal spille en langt større rolle, når regeringen skal slå søm i en ny ældrelov.

På tirsdagens pressemøde blev tillid og frit valg fremhævet, ligesom der var stort fokus på det nye begreb helhedspleje, der dækker over, at borgerne i fremtiden skal se færre forskellige medarbejdere, som i stedet skal kunne løse flere forskellige opgaver.

Det er dog fortsat uklart, hvordan fysioterapien i praksis er tænkt ind i helhedsplejen.

”Der er mange spændende tanker i regeringens udspil og helt grundlæggende er det godt med mere medbestemmelse til borgeren og mere tillid til medarbejderne. Jeg kan dog godt være nervøs for, hvordan tankerne kan blive til praksis, uden at der bliver gået på kompromis med den fysioterapeutiske faglighed," siger Jeanette Præstegaard, der er formand for Danske Fysioterapeuter.

Én leverandør

Det fremgår af udspillet, at kravet om helhedspleje indebærer, at én leverandør har det samlede ansvar for borgerens rengøring, praktisk hjælp, personlig pleje og den del af genoptræningen, der ikke er relateret til sygehusindlæggelse eller de rehabiliterende eller vedligeholdende indsatser. Det er dog ikke yderligere beskrevet, hvilke fagligheder der skal løse opgaven.

”Jeg ser frem til, at vi nu kan have en grundig dialog om udspillet, så det kan blive mere konkret, hvad regeringen vil – og hvor vi får mulighed for at rejse de problemstillinger, vi allerede ser her og nu," siger Jeanette Præstegaard.

Formanden udtrykker samtidig skepsis over for udspillets ønske om en samlet hovedleverandør til alle ydelser.

”Vi har i dag en velfungerende kommunal fysioterapi og en praksisstruktur, der kan løse opgaven. Derfor undrer det mig, at regeringen nu lancerer tankegangen om storleverandører, der både skal levere pleje, huslig hjælp og genoptræning. Jeg har svært ved at se, at det ikke vil resultere i et dårligere tilbud til den enkelte borger," siger Jeanette Præstegaard.

Læs regeringens udspil til ældrereform