OK24: Fysioterapeuter i staten får et flot løft i reallønnen

Der er indgået aftale om overenskomst for perioden 2024-2026 på det statslige område. Aftalen rummer både lønstigninger og mere fleksibilitet.

Efter intense forhandlinger er der søndag landet en forligsaftale, der forbedrer reallønnen med 3,5 procent over to år. Aftalen indeholder bl.a. højere pension, forbedrede barselsvilkår, bedre rammer for at tilrettelægge fritid og et helt nyt element i form af en opsparingskonto, hvor man kan vælge mellem pension, løn og opsparing til perioder med videreuddannelse m.v.

Aftalen sikrer en lønudvikling med generelle lønforbedringer på 5,9 procent i 2024 og 1,7 procent i 2025. Og en markant pensionsforhøjelse, som efter eget valg kan udbetales som løn eller indsættes på en opsparingskonto. Derudover indeholder forliget en række andre forbedringer af løn og arbejdsvilkår. Den samlede økonomiske ramme er 8,8 procent.

Aftalen sikrer balance mellem de statslige og private lønninger i perioden og vækker begejstring hos Jeanette Præstegaard, der er formand for Danske Fysioterapeuter.

”Løn har været det vigtigste krav fra vores medlemmer, og derfor er jeg meget tilfreds med, at vi har landet et forlig, der sikrer en reallønsfremgang og med generelle, procentuelle lønstigninger til alle allerede fra april 2024. Samtidig er jeg glad for, at det er lykkedes at aftale en opsparingskonto, der giver fysioterapeuterne mulighed for øget fleksibilitet, som har været efterspurgt. Der er tale om en arbejdslivs- eller livsfasekonto, som giver den enkelte mulighed for at skabe et økonomisk grundlag for at kunne tage pauser eller foretage skift i arbejdslivet, og jeg ser det som en god mulighed for at få mere fleksibilitet og bedre muligheder for at kunne tage pauser i et langt arbejdsliv”, siger Jeanette Præstegaard.

Øvrige forbedringer

Blandt de mange andre elementer i forliget er det aftalt at forbedre barselsvilkår samt at få etableret en særskilt ordning til opsparing af frihed, hvor den enkelte kan spare op til kortere eller længere tids fravær gennem fx afspadsering og den 6. ferieuge. Det betyder ekstra fleksibilitet til den enkelte.

Der er desuden indgået aftale om en række forhold for ansatte på universiteterne og undervisningsområdet og forbedringer på chefområdet. Parterne har ligeledes aftalt at videreføre den statslige kompetencefond, så medlemmerne fortsat har mulighed for at søge midler til efter- og videreuddannelse.

Aftalen rummer et samlet resultat på 8,8 procent, og der er desuden lavet aftale om en ekstraordinær lønforhandling i slutningen af 2025. Formålet er at sikre, at den lønmæssige forskel, vi oplevede ved indgangen til OK24 i forhold til lønudviklingen i den private sektor, håndteres ved udgangen af 2025. Samtidig er det sikret, at den såkaldte reguleringsordning fremover skal følge et mere retvisende lønindeks. Det betyder, at de statslige lønninger i fremtiden vil følge den private lønudvikling.

”Jeg er rigtig glad for, at der er landet en fornuftig aftale med fokus på både løn og fleksibilitet. Nu fortsætter forhandlingerne om at forbedre løn og ansættelsesvilkår for fysioterapeuterne i regionerne og kommunerne, hvor vores højest prioriterede krav også er løn”, siger Jeanette Præstegaard.

Aftalen på det statslige område kommer til afstemning hos medlemmerne, når der ligger en aftale på både det statslige, regionale og kommunale område.

Læs mere om OK24