Sådan bliver du kompenseret for St. Bededag som privatansat

Regeringen afskaffede i 2023 St. Bededag som en søgnehelligdag, og lovgav om kompensation for, at du nu skal arbejde 1 dag ekstra om året. Læs, hvordan du som privatansat fysioterapeut bliver kompenseret for den ekstra arbejdsdag.
Loven ligger op til, at din arbejdsgiver kan vælge to forskellige udbetalingsmetoder med enten månedsmodellen eller årsmodellen. Foto: iStock.

Loven og kompensationen omfatter alle fast aflønnede lønmodtagere – dvs. ansatte, der har en fast påregnelig løn for et aftalt antal timer, og uanset om man er ansat fast, eller tidsbegrænset.

Der ydes dog ikke kompensation til timelønnede, fx tilkaldevikarer, da der ikke er forudsat et bestemt antal timer for ansættelsen.

Kompensationen vil således ydes til de fleste privatansatte fysioterapeuter, og det er ikke afgørende, om du er ansat før eller efter 1. januar 2024, hvor loven trådte i kraft.

Hvor stor er kompensationen?

Kompensationen er 0,45 % af din fast påregnelige årsløn inkl. pension.

Det er altså den normale løn, mens engangsbeløb, mer- og overarbejdes betaling, bonusser, særlige feriegodtgørelse eller udbetalt 6. ferieuge ikke indgår i beregningsgrundlaget.

Udbetaling

Loven ligger op til, at din arbejdsgiver kan vælge to forskellige udbetalingsmetoder:

Månedsmodellen

Hvis din arbejdsgiver vælger at udbetale beløbet hver måned, vil du hver måned modtage et tillæg svarende til 0,45% af din årsløn. Startende fra 1. januar 2024.

Årsmodellen

Din arbejdsgiver kan vælge at udbetale St. Bededag kompensationen, samtidig med udbetalingen af ferietillægget i maj og august. Vælger din arbejdsgiver denne model, skal du løbende kunne se saldoen for tillægget på din lønseddel. Startende fra 1. januar 2024.  

Kompenserende frihed frem for tillæg

Din arbejdsgiver kan aftale med dig ikke at gøre brug af den ekstra arbejdsdag som afskaffelsen af St. Bededag giver, og i stedet give dig en ekstra fridag i løbet af året, så din samlede arbejdstid over året ikke bliver forøget. I det tilfælde du vil ikke få kompensationen på 0,45 % af din årsløn.

Det skal fremgå klart af din kontrakt, at du har en ekstra fridag som kompensation for afskaffelsen af St. Bededag.

Medarbejdere på barsel

Du har ret til løntillægget for de måneder, hvor du er på barsel, både de måneder hvor du får løn, og de måneder hvor du ikke får løn. Stiger din arbejdstid ikke, har du ikke ret til tillægget under din barsel.

Hvad skal din arbejdsgiver oplyse dig om?

Din arbejdsgiver har en oplysningspligt til at oplyse dig om, at du fremadrettet vil modtage 0,45 % af deres årsløn som kompensation for afskaffelsen af St. bededag, og hvilken af de to udbetalingsmuligheder som arbejdsgiver vælger – månedlig eller årsmodellen.

Din arbejdsgiver har også en oplysningspligt til at oplyse dig, hvis der er ændringer i din ret til fravær med løn. Det vil sige, at hvis din arbejdsgiver vælger at aftale, at du har fri i stedet for tillæg som kompensation for St. Bededag, skal det oplyses, hvilken dag der er tale om i form af tillæg til din ansættelseskontrakt.

Det er fortsat tale om ny lovgivning, hvorfor der ikke er praksis på området. Danske Fysioterapeuter følger området tæt.