Vil du være med til at bestemme vejen for Danske Fysioterapeuter?

Har du lyst til at engagere dig politisk i din fagforening, er muligheden der nu. Danske Fysioterapeuter skal have nyt repræsentantskab, og du kan stille op og blive direkte valgt.
Foto: Carsten Bundgaard.

Danske Fysioterapeuter skal have nyt repræsentantskab, og du kan stille op og blive direkte valgt.

Danske Fysioterapeuters repræsentantskab består af 65 medlemmer, og fem af pladserne er reserveret til medlemmer, der har lyst til at stille op til direkte valg, og som dermed ikke i forvejen har en tillidspost i foreningen.

Repræsentantskabet er den højeste myndighed i Danske Fysioterapeuter, og næste møde i repræsentantskabet er den 8-9. november 2024.

Det er repræsentantskabet, der lægger den faglige og politiske linje for foreningen, og den eneste forudsætning for at kunne stille op er, at du har lyst og interesse for det politiske arbejde.

Lyder det som noget for dig, skal du sende en mail med dit fulde navn til valg@fysio.dk senest 15. maj. Herefter vil du modtage yderligere information om rammerne for at stille op.

Læs mere om repræsentantskabet

Valget finder sted i juni

Når kandidaterne til repræsentantskabet har meldt sig, får alle stemmeberettigede medlemmer af foreningen mulighed for at stemme, og valghandlingen finder sted i juni måned. Dette kommer der yderligere information om direkte til alle medlemmer.

De resterende 60 medlemmer i repræsentantskabet vælges blandt regionsbestyrelser, faggrupper, fraktioner, sektioner, tillidsvalgte samt Dansk Selskab for Fysioterapi.

Deltag i visionsmøder

Har du planer om at opstille til det kommende repræsentantskab, så har du mulighed for at deltage i ét af to visionsmøder, som afholdes henholdsvis den 18. og 25. april.

Møderne stiller skarpt på foreningens fremtid og de udfordringer og muligheder, som foreningen i dag står overfor. På møderne deltager nuværende REP medlemmer og suppleanter.

Møderne er enslydende og afholdes som fyraftenarrangementer i hhv. Horsens og København:

  • 18. april 2024 kl. 17.00-20.00 på Comwell Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens.
  • 25. april 2024 kl. 17.00-20.00 hos Danske Fysioterapeuter, Holmbladsgade 70, 2300 København S.

Der bliver også mulighed for at følge møderne virtuelt.

Hvis du har lyst og mulighed for at deltage, så skriv til Lars Tomlinson: lt@fysio.dk – senest den 11. april.

Opdateret 25. marts 2024.