OK-leksikon

Hvem er FF? Hvad er reguleringsordningen? Hvad betyder urafsteming? Få svarene i vores OK-leksikon.
OK21 logo Danske Fysioterapeuter

Der anvendes mange udtryk og forkortelser i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. Vi har lavet en liste over hyppigt anvendte udtryk.

Begreber

Når der indgås en ny overenskomst aftales der som en væsentlig del af det samlede forlig generelle lønstigninger.

De generelle lønstigninger udmøntes ofte over 4-6 gange i overenskomstperioden som en procentregulering af løntrin og tillæg.

De generelle lønstigninger kommer således alle til gode.

Forud for selve overenskomstforhandlingerne udveksler arbejdsgivere og organisationer overenskomstkrav – altså ønsker til ændringer og forbedringer af den eksisterende overenskomst.

Danske Fysioterapeuter indsamler medlemmernes krav forud for de krav d,er fremsendes til arbejdsgiverne. Det input der kommer fra medlemmerne er grundlaget for de krav, Danske Fysioterapeuter rejser over for arbejdsgiverne.

Varigheden af den nye overenskomst gælder for en periode på typisk 3 år.

Det har traditionelt været længden af perioden, men der har været afvigelser her fra, fx ved OK11 og OK13 hvor de nye overenskomster havde en længde på 2 år.

Overenskomstrammen er den samlede økonomiske opgørelse af værdien af den nye overenskomst.

Den estimeres ved overenskomstens indgåelse, men vil først endeligt kunne gøres op hen mod overenskomstperiodens afslutning.

I rammen indgår fx værdien af alle forbedringer, fx værdien af generelle lønstigninger, pensionsforbedringer, forbedringer vedr. barsels- og andre fraværsforhold.

En reallønsforbedring betyder, at lønudviklingen øger fysioterapeuters købekraft. Købekraften afhænger af, hvor mange penge man har til rådighed, og hvad det man køber koster.

Der er tale om en reallønsudvikling, hvis der er tilstrækkelige lønstigninger, så man kan købe mere, selv om priserne er steget.

Med en reallønssikring modsvarer de aftalte lønstigninger de forventede prisstigninger i overenskomstperioden. Med andre ord har man samme købekraft.

Reguleringsordningen er en mekanisme, der skal sikre, at lønudviklingen på det offentlige arbejdsmarked tilnærmelsesvist følger udviklingen på det private arbejdsmarked. Det betyder, at der er en parallelitet i lønudviklingen, og at hverken den private eller offentlige lønudvikling stikker af fra den anden.

Reguleringsordningen påvirker størrelsen af de generelle lønstigninger, da ordningen opgøres løbende i overenskomstperioden.

Den økonomi, der ligger som grundlag for de nye overenskomster, vil som regel indeholde nogle midler (organisationspuljer) til organisationernes specielle forhandlinger.

Ved de specielle forhandlinger aftales der forbedringer for grupper af fysioterapeuter.

Fx blev der ved de specielle forhandlinger ved OK18 aftalt tillæg til kommunale og regionale fysioterapeuter med 10 års erfaring.

Størrelsen af organisationspuljerne afhænger af, hvor stor en del af den samlede økonomi der går til fx generelle lønstigninger.

Når der foreligger et overenskomstforlig, sendes det til urafstemning blandt medlemmerne. Medlemmerne får dermed mulighed for at godkende eller forkaste forliget.

Urafstemningen er således den endelige godkendelse af et overenskomstforlig.

Forkortelser

AC er Akademikerne. Der er både hovedorganisation og forhandlingspart. Danske Fysioterapeuter tilsluttede sig AC pr. 1. januar 2020, og forhandler sammen med de øvrige AC-organisationer ny overenskomst på alle de tre offentlige overenskomstområder.

CFU er Centralorganisationernes Fællesudvalg. CFU forhandler på vegne af alle offentligt ansatte i kommuner og regioner de overordnede vilkår – fx generelle lønstigninger, og tværgående aftaler såsom fravær af familiemæssige årsager, ferieaftale mv.

FF er Forhandlingsfællesskabet. De forhandler på vegne af alle offentligt ansatte i kommuner og regioner de overordnede vilkår – fx generelle lønstigninger, og tværgående aftaler såsom fravær af familiemæssige årsager, ferieaftale mv.

KL er Kommunernes Landsforening. De forhandler den kommunale overenskomst på vegne af alle kommunerne.

MEDST er Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. Er statens forhandlingsorgan og varetager forhandlinger af de statslige overenskomster.

RTLN er Regionernes Lønnings- og Takstnævn. De forhandler den regionale overenskomst på vegne af de 5 regioner.

Del eller udskriv siden