Tidsplan for OK21

Forhandlingsforløbet til OK21 strækker sig over et år. Du kan her se Danske Fysioterapeuters overordnede tidsplan for forhandlingerne.

Februar - marts 2020

Danske Fysioterapeuter holder møder med tillidsrepræsentanter

Danske Fysioterapeuter holder regionsmøder for tillidsrepræsentanter, hvor vi diskuterer udfordringer og problemstillinger, som optager fysioterapeuterne.


April - maj 2020

Danske Fysioterapeuter holder møder med medlemmer på arbejdspladser

Danske Fysioterapeuter deltager i en række møder på arbejdspladser, hvor vi sammen med jer diskuterer udfordringer og problemstillinger, som optager fysioterapeuterne.

AFLYST på grund af corona-situationen


25. maj - 7. juni 2020

Medlemmer sender krav til overenskomsten

De krav, som Danske Fysioterapeuter stiller ved overenskomstforhandlingerne, stammer fra medlemmerne. Derfor inviteres du og dine kollegaer til at komme med jeres input til, hvad der skal prioriteres, og hvad der betyder noget for jeres hverdag. Du vil den 25. maj 2020 modtage en mail med adgang til kravsindsamlingen. 


25. maj 2020 - kl. 16.30-18 

Danske Fysioterapeuter holder virtuel OK21-konference for medlemmer i kommuner og regioner

Konferencen er fælles for medlemmer af Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen.


13. august 2020

Hovedbestyrelsen fastsætter kravene

På baggrund af dine input drøfter Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse, hvad der skal sættes øverst på dagsordenen, når vi mødes med arbejdsgiverne til forhandling.


August - november 2020

AC og Forhandlingsfælleskabet samler krav

Danske Fysioterapeuter og de andre faglige organisationer koordinerer deres krav til overenskomsten. Det sker i AC og i Forhandlingsfællesskabet.


December 2020

AC og Forhandlingsfællesskabet udveksler krav med arbejdsgiverne

Vi møder arbejdsgiverne første gang ved kravsudvekslingen. Det er startskuddet til selve forhandlingerne, og der er her, at begge sider ridser deres væsentligste krav op.


Januar - februar 2021

Forhandlingerne kører

Over cirka to måneder mødes vi med arbejdsgiverne for at forhandle forbedringer. Det er en proces præget af mange og lange forhandlinger, hvor begge sider arbejder målrettet for at sikre sine vigtigste krav. Det er disse forhandlinger, som kommer til at lægge linjen for dine arbejdsvilkår de næste år frem.


Ultimo februar 2021

Overenskomstforlig forventes

Hvis parterne bliver enige, så forventer vi, at der ligger en aftale klar i slutningen af februar.


Marts 2021

Du skal stemme om de nye overenskomster

Du var med til at fastsætte kravene, og det er også dig, som er med til at godkende de endelige aftaler. De aftaler, som vi når frem til i forhandlingen, bliver derfor sendt til rafstemning hos alle fysioterapeuter, som er ansat i stat, regioner og kommuner (også kaldet urafstemning).


April 2021

De nye overenskomster træder i kraft 

Hvis medlemmerne stemmer ja til de nye overenskomster, træder de i kraft den 1. april 2021.

Del eller udskriv siden