Kravsindsamling til OK24 er afsluttet

Medlemmer kunne i perioden fra den 11. - 26. maj indsende deres ønsker til, hvilke krav de synes, der skal forhandles om til OK24 med arbejdsgiverne i kommunerne, regionerne og staten.

Kravsindsamling til OK24 blandt offentligt ansatte er nu afsluttet. Indsamlingen løb fra den 11. maj 2023 frem til den 26. maj 2023 kl. 23.59.

Kravsindsamlingen blandt dig og dine fysioterapeutkollegaer danner grundlaget, når Danske Fysioterapeuter skal vælge, hvad der er vigtigst at fokusere på ved de kommende forhandlinger.

Se tidsplan for OK24

Mail med link til kravsindsamlingen

Alle offentligt ansatte fysioterapeuter fik tilsendt en mail, som gav adgang til at komme med input og krav til de kommende offentlige overenskomstforhandlinger.

Hvis du er offentligt ansat, men ikke fået en mail, skyldes det antageligt, at Danske Fysioterapeuter ikke har de rigtige oplysninger om dit nuværende ansættelsessted eller korrekt mailadresse.

Har vi de rigtige oplysningter om dit ansættelsessted? Ret dine medlemsoplysninger her

Materiale om kravsindsamling

Danske Fysioterapeuter har udarbejdet et debatoplæg og et diskussionsoplæg til kravsindsamlingen, som kan bruges som afsæt for at diskutere OK-krav på arbejdspladserne og som inspiration til egne krav.

Hent materiale om kravindsamlingen til OK24

Virtuelle oplæg om OK24

Sammen med Ergoterapeutforeningen skød Danske Fysioterapeuter OK24 i gang med virtuelle møder for medlemmer og tillidsrepræsentanter ansat i regioner og kommuner og i staten.

Kickoffmøderne foregik den 9. og den 10. maj, og var starten på din og dine kollegaers snakke på jeres arbejdspladser om de krav, vi skal rejse ved OK24.

Se formand for Danske Fysioterapeuter Jeanette Præstegaards oplæg (kræver login)