Er der fortsat grund til at fejre 1. maj?

Foto: Privat

Forleden markerede vi 1. maj, Arbejdernes internationale kampdag. Vi er, som samfund, kommet langt siden slaget på Fælleden, så er der i 2024 overhovedet grund til at kæmpe for bedre arbejdsforhold og en kortere arbejdsdag? Har vi det egentlig ikke meget godt?

Måske er det motivationen hos dem, der ikke melder sig ind i Danske Fysioterapeuter eller dem, der melder sig ud. Hvad er det tegn på?

Vi skal være nysgerrige på udviklingen og den enkeltes motivation. For en faldende organisationsprocent er desværre et faktum i disse år. Ikke kun for Danske Fysioterapeuter, men for fagbevægelsen som helhed. Og det er klart, at på den helt lange bane, så mister vi jo alle de hårdt tilkæmpede goder i form af løn, arbejdstid og arbejdsmiljø, hvis vi ikke står sammen.

Heldigvis er der godt nyt – vi står sammen. Det kan vi se på jeres store opbakning til OK24 resultatet. Over halvdelen af de stemmeberettigede afgav en stemme, og det blev et rungende JA. Det er jeg glad for, for med denne form for medlemsengagement, er der store håb for foreningen. Så et lige så stort rungende TAK til jer!

Nu handler det om at få omsat OK24 og trepartsaftalen resultater i jeres hverdag. Som I kan se af nyheden på hjemmesiden (24. april), så forsinkes implementeringen, og derfor vil man først kunne se resultaterne af de nye aftaler på lønsedlen for maj måned. Så hvis du er offentligt ansat, så hold lige skarpt øje med næste lønseddel. Og hvis du er i tvivl, og medlem af Danske Fysioterapeuter, så ræk ud til din TR/FTR. De vil altid gerne hjælpe med at sikre, at lønnen er beregnet korrekt.

Det flotte resultat fra OK24 viser, at vi som fagforening kan gøre en stor forskel for medlemmerne. Og den lokale TR er den hjælpende hånd i hverdagen. Det er netop hér, at vi skal være som Danske Fysioterapeuter.

Derfor er jeg også så glad for, at så mange af jer inviterer mig på arbejdspladsbesøg, til TR/FTR netværksmøder, medlemsmøder i regionen og til alle de steder, hvor vi taler sammen, medlem til medlem. Det er så vigtigt, at vi taler sammen om det vigtige, der rører sig i jeres arbejdsliv. Her bekymrer det mig, at jeg ofte hører, at I som ansatte i både regioner og kommuner i stigende omfang bliver presset til at tage opgaver uden fysioterapeutisk sigte. Jeg har netop slået i bordet til OK24-forhandlingerne med både Kommunernes Landsforening og Danske Regioner og skarpt kritiseret det urimelige i, at vores faglighed på den måde sættes under pres. Det er ikke godt for arbejdsmiljøet, fastholdelse af dygtige fysioterapeuter eller for patienternes ret til genoptræning. Vi fysioterapeuter er sat i verden for at lave fysioterapi! Det fik vi overbevist vores forhandlingsmodparter i Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om.

Så hvis I ser et stillingsopslag til fysioterapeuter, som indeholder opgaver uden fysioterapeutisk sigte, eller presses til det, så er det i uoverensstemmelse med det aftalte.

Og så bør I straks kontakte TR/FTR, ledelse og/eller Danske Fysioterapeuters sekretariat, så vi sammen kan finde de rette løsninger.

For det er netop det, fællesskabet kan. Det er det, Danske Fysioterapeuter kan: Stå op for sine medlemmers ret.

Så der er fortsat, også her i 2024, al mulig grund til at støtte op om kampen for bedre løn og arbejdsforhold. Det gør vi ved at være medlem, så Danske Fysioterapeuter bliver et stærkere talerør for landets fysioterapeuter.

For vi har mange kampe foran os. Det gælder kampen for et godt arbejdsmiljø. At vi kan holde vores kompetencer ved lige gennem hele arbejdslivet eller, en kernesag for fagbevægelsen, kampen om en kortere arbejdsdag, så vi kan holde til et langt arbejdsliv. Det gælder jo uanset, om man arbejder i den offentlige eller den private sektor.

Denne kamp er ikke let. De offentlige arbejdsgivere var meget tydelige om, at OK24 handlede om at fastholde og skaffe arbejdskraft. Der var ingen interessere i at drøfte deltid eller fire dages arbejdsuge. Det er ærgerligt, når vi nu ved, at den enkeltes behov for at balancere arbejds- og fritidsliv ændrer sig gennem livets faser.

1. maj markerer fagbevægelsens hundredårige arbejde for bedre vilkår på det danske arbejdsmarked. Men vi skal huske hinanden på, at det jo er i ALLE årets 365 dage, at vi skal passe på det, vi har, og hele tiden stræbe efter forbedringer. Det kan vi kun lykkes med, når vi står sammen.

God kamp!