Din Sundhedsfaglige A-kasse

Danske Fysioterapeuter har et samarbejde med DSA, Din Sundhedsfaglige A-kasse.

Din Sundhedsfaglige A-kasse (DSA) og Danske Fysioterapeuter er uafhængige af hinanden. Det vil sige, at kontingent opkræves hver for sig af de to organisationer, og at det er a-kassen, der kan besvare spørgsmål om eksempelvis dagpenge, efterløn og dit a-kasse-medlemskab.

Selvstændige fysioterapeuter kan også være medlem af DSA. Kontakt DSA for at høre nærmere.

Nyuddannede fysioterapeuter og a-kasse

Som nyuddannet skal du melde dig ind i en a-kasse senest 14 dage efter endt uddannelse for at blive optaget med dimittendrettigheder. Gør du ikke det, går der et helt år, før du kan modtage dagpenge.

Se fordele og meld dig ind i a-kasse på DSA’s hjemmeside

Hvis du har meldt dig ind i DSA som studerende, skal du som nyuddannet huske at ændre din status fra studiemedlem til nyuddannet. Det skal du gøre den dag, du har din sidste eksamen og senest 14 dage efter din sidste eksamensdag.

Læs om at ændre din status til nyuddannet på DSA's hjemmeside

Bliv gratis medlem allerede som studerende

Det er gratis at være studiemedlem i DSA (det forudsætter dog at du opfylder nogle enkelte, lovbestemte betingelser). Og hvis du melder dig ind senest et år før du er færdiguddannet, kan du få dagpenge fra din første dag som nyuddannet.

Lønsikring gennem DSA og Bauta Forsikring

Som medlem af DSA kan du købe en lønsikring, som supplerer dine dagpenge, hvis du skulle blive ledig. Vilkårene for lønsikringen er nu blevet forbedret, og resultatet er bl.a. landets billigste lønforsikring, som kan sikre dig op til 80 % af din bruttoløn, dækning fra dag 1 i ledighedsperioden og solidarisk pris for medlemmer, der er over 60 år.

Se på dsa.dk, hvad DSA kan tilbyde