Hovedbestyrelsens mødeplan

Se datoer for møder i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse. Møderne er jævnt fordelt over året, og der er møder af både en, to eller tre dages varighed.

Datoer for hovedbestyrelsesmøder

  • 26-27. januar 2022
  • 15. marts 2022
  • 6. april 2022
  • 4.-5. maj 2022
  • 23. juni 2022
  • 30. august 2022
  • 14.-15. september 2022
  • 12.-13. oktober 2022
  • 15. november 2022
  • 14. december 2022
Del eller udskriv siden