Hovedbestyrelsens mødeplan

Se datoer for møder i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse. Møderne er jævnt fordelt over året, og der er møder af både en, to eller tre dages varighed.

Datoer for hovedbestyrelsesmøder

2023

  • 1. februar 2023
  • 27.-28. marts 2023
  • 19.-20. april 2023 
  • 25. maj 2023 
  • 19. juni 2023 
  • 17. august 2023 (vedr. OK-24)
  • 30.-31. august 2023 
  • 4. oktober 2023
  • 1.-2. november 2023 
  • 12.-13. december 2023 
Del eller udskriv siden