30 år med fysioterapeuter i Grønland

Fagforeningen for fysioterapeuter i Grønland eller Kalaallit Nunaanni Timimik Sungiusaasut (KNTS), som foreningen hedder på Grønlandsk, fejrer 30-års jubilæum.
Sygehuset i Ilulissat.

Kalaallit nunaanni timimik sungiusaasut fejrer 30 års jubilæum 

I starten af 90’erne besluttede Grønlands Hjemmestyre udelukkende at ville forhandle løn med organisationer, der havde hjemsted i Grønland. Inden da hørte fysioterapeuter i Grønland under den danske fagforening og måtte med dette krav starte egen fagforening i Grønland i 1991, hvis man ville have indflydelse på lønvilkår. Kalaallit Nunaani Timimik Sungiusaasut er i dag en fagforening styret af en lille gruppe frivillige i et tæt samarbejde med Danske Fysioterapeuter.

Siden har fagforeningen arbejdet for at forbedre forholdene for fysioterapeuterne i Grønland, ligesom man har arbejdet for, at bedre befolkningens viden om - og mulighed for fysioterapi.

Kalaallit Nunaani Timimik Sungiusaasut har i dag omkring 38 medlemmer spredt i sundhedsvæsenet, kommuner, undervisningssteder, private klinikker og rehabiliteringscenter.

Fremtidens fysioterapeuter i Grønland

Freya-Hovden.jpgFreya Hovden, som har været formand for foreningen siden 2019 beskriver sin vision for fagforeningen de kommende år;

  • Opnormering i sundhedsvæsenet

Aktuelt er der indenfor sundhedsvæsenet fysioterapeuter i hhv. Qaqortoq, Sisimiut, Ilulissat og Aasiaat på regionssygehusene samt i Maniitsoq og Paamiut.

Formanden for KNTS, Freya Hovden, ønsker 3-4 fysioterapeuter på de fire regionssygehuse, der ligger uden for hovedstaden, hvilket ikke er situationen endnu.

70% af foreningens medlemmer arbejder i Nuuk, mens de resterende medlemmers fysiske placering strækker sig næsten tusinde kilometer op og ned ad Grønlands vestkyst.

De to nordligste fysioterapeuter, der er ansat i Ilulissat, har til opgave, ud over at passe deres opgaver i Grønlands 3. største by, også at varetage byer og bygder i Avannaata Kommunias yderligere 1122 km nordover, helt til verdens nordligste befolkning i bygden Siorapaluk.

Fysioterapeuterne i Nuuk skal ligeledes varetage deres kommunefæller i Østgrønland, der ligger 680 km væk.

Dette giver nogle kæmpe udfordringer ift. at tilbyde lige behandling til alle. Der er store muligheder inden for telemedicin særligt i Grønland, som gør det muligt at varetage nogle opgaver over store geografiske afstande, men mange undersøgelser og behandlinger kræver fysisk tilstedeværelse.

“En by som Tasiilaq i Østgrønland er så stor, at der burde være min. to fysioterapeuter fast, som ligeledes kan varetage resten af østkysten”, siger formanden.

  • Flexibilitet af rokeringer af ansatte

Ud over en opnomering af terapeuter i Grønland, ser hun en mulighed for et “rul” blandt personalet på tre måneders rotationer mellem de forskellige byer og bygder i de enkelte regioner, som en løsning på problemet med lige behandlingsmuligheder.

  • Prioritering af kommunal fysioterapi

Freya ser et behov for fysioterapeuter i samtlige kommuner i landet. De skal stå for at vedligeholde borgernes funktion samt at tildele og varetage de hjælpemidler, borgerne har brug for, for at kunne få den bedst mulige hverdag, efter den akutte behandling på sygehuset er afsluttet. Nogle af disse stillinger findes ikke i dag; andre er ikke besatte.

  • Synlighed

Hun mener, at der mangler viden om og forståelse for fysioterapeuternes faglighed, både hos befolkningen og hos politikere. Der skal indledes en charmeoffensiv, hvor fysioterapeuter gør opmærksomme på sig selv og hvad det egentlig er, de kan. I takt med, at den grønlandske befolkning bliver ældre og der opstår flere livsstilsrelaterede sygdomme, vil der blive behov for flere fysioterapeuter i fremtiden.

  • Fastholdelse af eksisterende personale

Vi ser desværre en stor udskiftning af terapeuter i landet og dermed går meget viden tabt. Dette er både grønlandske terapeuter, der skifter erhverv og terapeuter fra Danmark, der rejser hjem efter en kortere periode i Grønland. Fysioterapeuter i Grønland er i dag placeret på et lavere lønniveau ift. andre faggrupper med samme længde uddannelse. Hvis denne kunne løftes, ville det være med til at beholde flere terapeuter i arbejde i Grønland.

Lokale specialister

For at højne kvaliteten af behandlingen til den enkelte borger, kan man tænke i at lade nogle fysioterapeuter specialiserer sig indenfor forskellige fagområder, såsom hjerneskader, rygproblemer etc.

Da vi er få terapeuter til at skulle hjælpe mange borgere med vidt forskellige problematikker, er der behov for, at terapeuter i det grønlandske sundhedsvæsen har en meget bred viden.

Hvis man vil opnå en rehabilitering i Grønland med kvalitet af international karakter, ser vi det som et vigtigt punkt, at man arbejder med muligheden for, at skabe specialestillinger, hvor vores fysioterapeuter kan dygtiggøre sig indenfor et specifikt område, som f.eks. rehabilitering indenfor neurologi, reumatologi, cancer, langvarige smertetilstande osv. Dette kunne også være med til at fastholde de ellers dygtige fysioterapeuter der er i Grønland, som vi har brug for i samfundet.

Der er sket store fremskridt indenfor det grønlandske sundhedsvæsen indenfor de seneste år. Der er kommet mere fokus på blandt andet apopleksier (hjerneblødning/blodprop), cancer og livsstilssygdomme. Vi har set, at man har lavet et handicapcenter i Sisimiut med fokus på rehabilitering og der er ved at blive bygget et diabetescenter i Nuuk, der skal have fokus på diabetes og livsstilssygdomme.

Fysioterapeuter, bliver med deres store viden om kroppen, sygdomme og fysisk aktivitet, vigtigere end nogensinde før.

Læs mere om KNTS