Nyhedsbrev Dec. 2013

Opdatering af nyheder fra Fysioterapeuter i Grønland.

Nyhedsbrev Dec. 2013

D. 26.09.13 holdt Fysioterapeuter i Grønland generalforsamling i Nuuk.

Tilstede var bl.a. Danske Fysioterapeuters formand, Tina Lambrecht, og direktør, Jette Frederiksen. Desuden var der flot fremmøde af fysioterapeuter
fra hele Grønland. Generalforsamlingen rummede bl.a. et referat af bestyrelsens arbejde det seneste år samt gennemgang af budget og regnskab. Der var herefter en
god dialog omkring hvad Grønlandske Fysioterapeuter skal arbejde på det kommende år.

Valg af ny bestyrelse resulterede i genvalg af Formand, Jørgen Jalving(Nuuk), og Næstformand, Charlotte Kristensen(Qaqortoq), mens Rolf Nordal valgte ikke
at stille op igen. Herudover består den nyvalgte bestyrelse af: Thomas Nørby Mogensen(Ilulissat), Marie Cathrine Ezekiassen(Nuuk), Annemarie Guntofte
Nielsen(Nuuk) og Maibritt Daugaard(Nuuk). Efter mødet inviterede Danske Fysioterapeuter på middag på Bryghuset.

KNTS/FIG takker for et god arrangement.

Aktuelt arbejder KNTS/FIG med at få oprettet en fysioterapeut stilling i Paamiut. Stillingen er tænkt som en delestilling mellem kommune og
sundhedsvæsen, dog mangler de sidste detaljer at falde på plads inden en endelig aftale. Desuden arbejdes der bredt på at få kommunerne til at slå
stillinger op, som kan besættes af flere faggrupper inkl. fysioterapeuter f.eks. ved at slå visse stillinger op som terapeutstillinger. Derved øges muligheden
for fagligt kvalificerede ansøgere. Dette har aktuelt været relevant i Ilulissat, hvor en ergoterapeutstilling var ledig.

Alle fysioterapeuter i Grønland opfordres til at sende indlæg til Webmaster Thomas Nørby Mogensen, hvis der i jeres område er arrangementer eller
oplevelser fra fx bygdebesøg, som kunne være spændende at dele på hjemmesiden. Beretningerne må gerne være ledsaget af billeder.
Siden sidste nyhedsbrev har der været en del udskiftning af fysioterapeuter.

Flere er rejst, og andre er kommet. I den forbindelse udsendes en ny og opdateret medlemsliste med dette nyhedsbrev.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Kalaallit Nunaani Timimik Sungiusaasut - Fysioterapeuter i Grønland

Kontakt: groenland@fysio.dk

Indsend kommentar