Veloverstået generalforsamling 2013

Tak for god deltagelse ved generalforsamlingen i Nuuk ultimo september 2013.

Flere gode emner blev diskuteret på generalforsamlingen.
Der var besøg og taler af formand for Danske Fysioterapeuter Tina Lambrecht, direktør Jette Frederiksen og forhandlingsleder Jesper Malling.
Der blev valgt  ny bestyrelse, som nu består af:
Jørgen Jalving (genvalgt formand), Charlotte Kristensen (genvalgt næstformand) samt 4 bestyrelsesmedlemmer:
Annemarie Guntofte Nielsen, Maibritt Daugaard, Marie Ezekiassen og Thomas Mogensen.

Referat sendes til medlemmer.

Indsend kommentar