Netværksmøde for myndighedsansatte

Den 20. juni blev der afholdt medlemsmøde for myndighedsansatte for at drøfte netværk, vilkår og løn, men der var denne gang også flere andre emner i spil
Foto: iStock

Der var flere emner på dagsorden, da medlemsmødet for for visitatorer, sagsbehandlere m.fl. ansat i myndighed mødtes i København. Der blev denne gang også drøftet det stærkt stigende arbejdspres, stigende antal ældre med mange forskellige komplekse udfordringer, hjælpemidler, fællessprog 3, samarbejdspartner som fx hjerneskadekoordinatorer og udskrivningskoordinatorer.

Vi har tidligere afholdt et par netværksmøder i Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden. Vi finder det dog yderst relevant også at invitere ergoterapeuter med, idet vi ønsker at styrke fagligheden i netværk for terapeuter i myndighed. Vi ser tiden an, om det giver mening at inddrage flere faggrupper.

Der var ved dette møde ca. 25 ergo- og fysioterapeuter/ myndighedsansatte samlet, som repræsenterede 12 ud af de 29 kommuner, der er i Region Hovedstaden.

Mødernes formål

Formålet med møderne i netværket er at sørge for at udbrede viden og kendskab til myndighedsarbejdet, så der kommer fokus på løn, ansættelse og kompetenceudvikling inden for området.

På de tidligere netværksmøder for fysioterapeuter har vi undersøgt, at det generelle billede er, at visitatorer ligger på løntrin 4/7, 8 eller 9 + et funktionstillæg 16–38.000 kr. i 010106 niveau. De fleste steder opfattes arbejdet som noget ud over basis og er derfor indplaceret på trin 8 eller 9 med et tillæg på omkring de 20.000. Andre steder indplaceres man på basis med et højre funktionstillæg.

Nogle steder arbejdes der med helhedssagsbehandling og straks-udlevering af hjælpemidler. Nogle steder kræves der visitatoruddannelse - andre steder ikke. Visitatoruddannelsen er på 3 trin; introduktion, generel visitation og vanskeligere sager – trin 3 handler primært om kommunikation. Der mangler især uddannelse omkring boligændring, servicehunde, bilsager mv.

Alle nævner at have glæde af det tværfaglige samarbejde, og der peges på det vigtige i, at hver faglighed suppleres af de andre faggruppers faglighed. Det er tværfaglighed, når det fungerer bedst - vi bidrager med hvert vores fagområde.

At være myndighedsansat

Det er stort fokus på myndighedsrollen, love og paragraffer. Der ligger noget historisk i, at de tidligere sagsbehandlere ikke ligger så højt lønmæssigt – andre steder er de lige stillet. BUM-modellen udfordrer nogen steder.

Alle er enige om at det er vigtigt med borgerinddragelse. Vi talte om, at frikommuneforsøgene giver større frihed, mindre bureaukrati og at nogle regler kan løsnes. Men det kræver en systematisk tilgang, funktionsevnevurdering og god ledelsesmæssig opbakning, så man ikke bare oplever at kunne sige ja eller nej til en bevilling. Desuden kræver det gode samarbejdsevner at skulle samarbejde med de pårørende, de trænende ergo- og fysioterapeuter, hjemmepleje, sygepleje og plejehjem. Man skal have en god viden om sektorsammenhænge og om kommunernes organisation og arbejdstilrettelæggelse.

Der var bred enighed om at det kunne være godt med lidt bredere fokus på beskrivelse af hvor omfattende arbejdet er. Der skal være fokus på mulighed for kompetenceudvikling og uddannelse for terapeuter ansat i Myndighed udover visitatoruddannelsen. Efter netværksmødet er der taget kontakt til Ergoterapeutforeningens og Danske Fysioterapeuters fagblade.

Vi mener derudover det kunne være godt at få kontakt til de faglige selskaber og til de kliniske undervisere om vigtigheden af, at de studerende får kendskab til arbejdsområdet.