Coronas påvirkninger og den kommende overenskomstforhandling

I denne artikel kan du læse om regionsbestyrelsens drøftelser angående corona og dens påvirkninger.
Foto: iStock

Først vil vi gerne annoncere, at der vil blive afholdt generalforsamling d. 5. maj 2021 så sæt allerede nu et kryds i kalenderen.

På regionsbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden d. 25. august har vi drøftet problematikker, der er opstået i kølevandet på coronas indtræden i det danske samfund. Den har sat sine spor og fortsætter med at gøre det:

  • I det kommende efterår forventes der at opstå pukkelafvikling, på grund af at især de elektive kirurgiske indgreb er blevet udskudt i foråret grundet corona.
  • Der er fortsat en problematik omhandlende værnemidler. Problematikken går på skellet mellem, hvem der har ret til at få værnemidler af regionen, og hvem der selv skal købe det.
  • Opgaveglidning: I har læst om det før, men det er fortsat en vigtig problematik for os. Især under corona har flere fysioterapeuter oplevet at varetage opgaver udenfor deres normale arbejdsområde. Vi vil i regionsbestyrelsen i Region Hovedstaden blive ved med at følge op på dette.

Overenskomstforhandlinger for de offentlige ansatte

Det har været diskuteret, om vi skulle forhandle overenskomst nu, eller om vi skulle overføre den nuværende. Det er blevet besluttet, at overenskomstforhandlingerne forhandles i 2021, og det forventes, at de vil blive for en treårig periode.

AC’s samlede indstilling er at begrænse kravene til forhandlingerne, grundet den økonomiske krise vi befinder os i lige nu. På baggrund af medlemmers holdninger og prioriteter i forhold til overenskomst, er der blevet udarbejdet en prioritetliste over krav til forhandlinger: Førsteprioritet er lønstigninger, hvorefter andenprioritet er kompetenceudvikling.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer