Fire opgaver vi sætter fokus på i foråret 2022

Regionsbestyrelsen vil fortsat arbejde med opgaveudvikling. Blandt mange indkomne forslag fra generalforsamlingen har regionsbestyrelsen valgt fire områder ud, som de vil fokusere på i foråret 2022.
Foto: Privat

Efter GF i august har regionsbestyrelsen fortsat arbejdet med opgaveudvikling. Set i lyset af, at der mangler arbejdskraft hos faggrupper såsom sygeplejersker, læger, lærer pædagoger m.fl. I regionsbestyrelsen ønsker vi at udvikle og udveksle erfaringer samt tanker om opgaver fysioterapeuter kan overtage fra disse faggrupper for at understøtte et presset sundhedsvæsen uden vi går på kompromis med den fysioterapeutiske faglighed.

Regionsbestyrelsen har prioriteret i listen med de mange forslag fra GF. Her i start af 22 vil vi sætte fokus på disse fire udvalgte områder:

Fødselsforløb; før, under og efter fødsel

Fødselsområdet er et meget presset område i Region Hovedstaden, hvorfor det er oplagt at fysioterapeuter varetager opgaver på dette område. Fysioterapeuter har kompetencer til at hjælpe kvinder under deres graviditet og fødsel samt spædbarnets og moderens videre forløb efter fødsel.
Fysioterapeuter skal udvikle kompetencer angående håndtering af fødselsdepressioner. Ydermere skal vi indgå i samarbejde med lokalpolitikere, jordemødre, sundhedsplejersker samt de faglige selskaber om kompetenceudvikling. Ligeledes er det et område, der vil passe godt ind i de nye nærhospitaler, og da det er en ny arbejdsplads, er der gode muligheder for, at fysioterapeuter kan integrere sig fra start af.

Forbyggende arbejde med børn

Fysioterapeuter skal blive en større del af børneområdet i forhold til arbejdet med blandt andet udvikling af børns motorik, børns trivsel vurdering af børns skoleparathed, børnesygdomme mm. Vi skal være nysgerrige på, hvorfor det hovedsageligt er at område varetaget af sygeplejersker og sundhedsplejersker, og vi skal vise os frem overfor arbejdsgivere, da vores uddannelse lægger et godt fundament for varetagelse af opgaverne. Vi skal give mulighed for specialisering til fysioterapeuter indenfor området.

Helbredsundersøgelser og ultralydsscanninger

Der er flere opgaver i forbindelse med helbredsundersøgelser af borgere, som vi kan hjælpe med at varetage; ny tilskadekommet patienter, tage blodprøver, udføre ultralydsscanninger mm. Vi skal implementere radiologi som en del af fysioterapiuddannelsen, så vi kan varetage radiologiske
opgaver. Vi skal samarbejde med uddannelsesinstitutionerne for at få implementeret radiologi, samt sundhedsministeriet for at udbrede vores faglighed til nye opgaver.

Plejeopgaver

Vi skal komme med konkrete løsningsforslag, hvorpå vi kan hjælpe det pressede sundhedsvæsen men samtidig kun udføre opgaver, hvor vores faglighed bruges. Der er forskelle på, hvordan plejeopgaver kommer til udtryk, alt efter om det er i den regionale, kommunale sektor samt indenfor
børne- eller psykiatriområdet. Vi skal sætte fokus på rehabilitering og forebyggelse i plejeopgaver.

Vi skal samarbejde med ergoterapeutforeningen, DSF, regionsråds- og kommunalpolitikere, uddannelsesinstitutionerne og hospitalers direktioner for at fremme rehabilitering. Vi skal anvende en ny retorik, når vi snakker om plejeopgaver, samt at vi skal være klar på at arbejde på flere
tidspunkter af døgnet. Det er et område, der fylder meget i debatten for tiden, og vi skal være en del af løsningen.

Vi vil i regionsbestyrelsen arbejde for, at fysioterapeuter bliver en del af disse områder eller varetager opgaver på en anden måde end nu, så de bliver fysioterapeutiske. Vi håber, at I vil være med til at starte dialogen om nye opgaver på jeres arbejdspladser, så vi bliver en del af løsningen på
problematikkerne i sundhedsvæsnet – på fysioterapeutiske præmisser.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer