Fra massøser til fysioterapeuter: Auditorium på Fysioterapeutuddannelsen ved KP får navn efter vigtig person

På Københavns Professionshøjskole Campus Sigurdsgade har alle auditorier skiftet navn, og på Fysioterapeutuddannelsen går anerkendelsen til Rudie Agersnap, en betydningsfuld person for fysioterapeuterne.
Foto: iStock

Et meningsfuldt navn

Et forslag om, at alle auditorier på Københavns Professionshøjskole Campus Sigurdsgade skal skifte navn, er gået igennem. Deres hidtil måske lidt kedelige numre er nu navngivet efter historister og betydningsfulde fagpersoner for de forskellige uddannelser. Navnet Rudie Agersnap vil snart hænge på døren til det største auditorium på Campus Sigurdsgade i København.

Det var Bente Andersen, regionsbestyrelsesmedlem i Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden og lektor på København Professionshøjskole, der sendte forslaget om navnet ind.

Rudie Agersnap er jo et helt specielt navn, og så er hun en af de mest spændende profiler, vi har haft i foreningen, så derfor forslog jeg hende”.

Navnene til de forskellige auditorier blev afgjort ved en afstemning. Forinden afstemningen havde der været 100års jubilæum, hvor der var fokus på formænd i foreningen, Danske Fysioterapeuter.

Det var her, jeg blev opmærksom på hende. Rudie var den, som gjorde, at vi bevægede os fra at være massøser til fysioterapeuter, og det er den vigtigste del”, siger Bente Andersen.

Tine Nielsen, tidligere formand for Region Hovedstaden, Danske Fysioterapeuter, har også en helt særlig forkærlighed for Rudie,

At man på Københavns professionshøjskole kalder det største auditorium for Rudie Agersnap, er en hæder, som hun klart har fortjent. Rudi Agersnap var en meget visionær repræsentant for fysioterapeuter og var med til at bane vejen for den professionsbevidsthed, vi har i dag. Hun arbejdede og kæmpede for udvikling af uddannelsen, en statsautorisation og alt i alt fysioterapeuters større selvstændighed.

Fra massør til fysioterapeut

Rudie Agersnap var formand for Den almindelige danske Massageforening. Foreningen blev senere til Danske Fysioterapeuter. Det var Agersnap, der foreslog en ny titel til Massageforeningen, da hun mente, at titlen ’massage’ var direkte skadeligt at anvende, da den ikke længere var et udtryk for medlemmernes faglighed og kunnen.

Vi taler i dag ikke om massagelæger, det hedder fysiurger, sygekasserne i København har efter telefonbogen ikke mere massageklinikker, men fysiurgiske kliniker, og vi må efterhånden forstå, at det vi beskæftiger os med, er fysioterapi, og vi derfor er fysioterapeuter, selvom både vi selv og vore patienter i de første år vil synes, det lyder mærkeligt”, 100 År i Bevægelse s. 159 af Kurt Jacobsen.

Gennem sin levetid kæmpede Rudie Agersnap for at bringe massøseuddannelsen i Skodsborg og massøserne på Teilmanns Kursus sammen. Hendes vision lykkedes i sidste ende, og i dag er de to uddannelser efter en længere historie fusioneret til Fysioterapeutuddannelsen på København Professionshøjskole.

En god indgangsvinkel til de studerende

Med initiativet er håbet, at de studerende får interesse for fagforeningens historie. Bente Andersen fortæller, at viden om den danske model, om fagforeningen generelt og om fællesskabet mellem fysioterapeuterne er vigtig viden for de studerende.

Jeg håber, at initiativet har indflydelse på de studerende. Nu kommer der i hvert fald noget fokus på historie, hvor vi kommer fra, og hvor vi bevæger os hen”.

Studerende på Københavns Professionshøjskole, Miran Ugljen, har læst om navneændringen og synes, at det er et fedt initiativ, som forhåbentlig kan puste liv til de studerendes interesse for fysioterapeuternes og fagforeningens historie.

Jeg vidste ikke, hvem hun var før nu, men det er jo tydeligt, at hun er en kernefigur inden for området. Det er rigtig godt, at der igangsættes en interesse for fagforeningen hos de studerende, men siden Rudie Agersnap ikke er et kendt navn blandt os, vil det kræve noget promovering. Det her er et godt skridt på vejen”.

Når Miran ikke studerer, sidder han som studenterobservatør i Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden, og her har han nogle forslag til, hvordan de studerendes interesse kan fanges. Han forslår en QR-kode til at hænge på døren ved siden af navnet, som de studerende kan scanne og derigennem få adgang til en beskrivelse af Rudie Agersnaps historie.

Når vores lærer beder os om at mødes i auditoriet, Rudie Agersnap, i stedet for auditorie nr. 14, vil man automatisk begynde at tænke over det, og forhåbentlig blive nysgerrig på navnet. Jeg tror, at det er en god indgangsvinkel for historieinteresse til de studerende”, tilføjer Miran Ugljen.

Bente Andersen synes også idéen om en QR-kode ved siden af navneskiltet er en rigtig god idé:

Det synes jeg bestemt Miran skal bære videre til ledelsen af KP fra de fysioterapeutstuderendes råd

Projektet er ikke færdigt endnu. Der bliver lige nu bygget på en rygsøjle i keramik, som også skal stå udenfor auditoriet. Rygsøjlen skal give et æstetisk flot indtryk af Fysioterapeutuddannelsen og illustrerer den vigtige viden om bevægeapparatet.

 

 

Læs om den historiske udvikling i professionens mange navne