Fra opgaveglidning til opgaveudvikling

Kom og vær med til at udtænke, hvordan fysioterapeuter kan blive løsningen på manglende rekruttering og fastholdelse af andre sundhedsfaggrupper.
Du har nu mulighed for at give input til, hvordan fysioterapeuter kan blive løsningen på manglende rekruttering og fastholdelse af andre sundhedsfaggrupper. Foto: iStock

Generalforsamling og temamøde d. 9. september

September byder på en ekstraordinær generalforsamling. Vi har savnet at mødes fysisk med jer medlemmer og have gode, politiske og faglige diskussioner.

Derfor har vi også afsat god tid af til diskussion af dagens tema:

  • opgaveglidning
  • opgavedeling
  • opgaveudvikling

Vores danske sundhedsvæsen står over for store udfordringer og forandringer i de kommende år. Vi kommer til at mangle velfærdsuddannede (læger, sygeplejersker, sosu’er, pædagoger mm) – hvordan kan vi bringe vores kompetencer i spil i nye opgaver, hvor vores faglighed gør sig gældende?

I har nok alle set, hørt og læst, hvordan plejeopgaver er begyndt at blive en del af stillingsopslag til fysioterapeuter – hvordan ændrer vi dette, så vi bliver en del af løsningen på problemet, men bevarer vores faglighed og udfører fysioterapeutiske opgaver?

Kom og vær med til at diskutere dette, hør hvem der stiller op til regionsbestyrelsen, og afgiv dine stemmer til, hvem du synes, der skal sidde i bestyrelsen samt nyd en middag i selskab med hinanden.

Vi håber at se mange af jer!

Medlemsmøde d. 18. august

Vi skal holde første regionsbestyrelsesmøde efter sommerferie i næste uge, hvor repræsentantskabet i Danske Fysioterapeuter vil fylde meget.

Der er blevet indstillet exceptionelle mange forslag - hele 36 – og vi glæder os til at diskutere dem. Derfor har vi også inviteret jer til et medlemsmøde, hvor vi vil diskutere udvalgte forslag - vi vil gerne høre jeres input, og tage jeres ideer og holdninger med til repræsentantskabet.

I slutningen af august er der repræsentantskabsmøde i Danske Fysioterapeuter – fagforeningens højeste myndighed, hvor vi fra regionsbestyrelsen i hovedstaden selvfølgelig vil være repræsenteret.

Resten af efteråret byder på kommunal- og regionsrådsvalg, hvor vi vil slå et slag for fysioterapeuter, sætte fokus på styrkelsen af psykiatrien, samt den sociale ulighed der eksisterer i sundhedsvæsnet.

Følg med her på hjemmesiden og på vores regionale Facebookside. Du er som altid velkommen til at kontakte regionsbestyrelsen, hvis du har emner, du gerne vil have, vi tager op.