Fremtidens fysioterapeut

Hvilke kompetencer skal fysioterapeuter have for at imødekomme fremtidens udfordringer? Det blev drøftet livligt på regionsgeneralforsamlingen på Restaurant Bellahøj i København.
Generalforsamling Region Hovedstaden 2019

Flere opgaver bliver flyttet mellem de enkelte faggrupper, ny teknologi spiller en vigtigere rolle og fysioterapeuter har gode mulighed for at varetage nye funktioner. Sådan blev billedet af fremtiden tegnet. Spørgsmålet er så, hvilke kompetencer fysioterapeuter skal besidde for at imødekomme denne udvikling.

Det fik de omkring 120 fysioterapeuter, der var mødt frem til generalforsamling i Region Hovedstaden, godt 45 minutter til at svare på. Inddelt i grupper på fire, forsynet med pen, papir og en QR-kode til mobiltelefonen, blev de bedt om at give deres bud.

Og i takt med at beslutningerne blev truffet i grupperne, rullede svarene henover skærmen for enden af bordrækkerne. Her kunne man blandt andet læse, at der er behov for viden om medicin, en mentorordning for de nyuddannede og kendskab til egen faglighed og grænser.  

Region Hovedstaden, generalforsamling 2019

Mange input fra medlemmerne

Da tiden var gået, havde forsamlingen speednakket sig igennem fire spørgsmål og afleveret de mange svar til videre bearbejdning hos regionsbestyrelsen. Her bliver opgaven ligeledes at udlede de vigtigste pointer af en spørgeskemaundersøgelse om behovet for kompetencer hos fremtidens fysioterapeuter, som medlemmerne af Region Hovedstaden kunne besvare op til generalforsamlingen. Den mulighed har mere end 330 benyttet sig af. Så der rigeligt med materiale at tage fat på.

Netop medlemmernes mulighed for at få indflydelse i Danske Fysioterapeuter, lagde regionsformand Tine Nielsen vægt på i sin mundtlige beretning. Hun fremhævede, at regionsbestyrelsen de seneste år har haft fokus på medlemsinddragelse, og at det bl.a. er lykkedes at få ændret vedtægterne, så helt almindelige medlemmerne fremover kan vælges til repræsentantskabet.

Gode muligheder for fysioterapeuter

Tine Nielsen pegede i beretningen på, at der kommer til at ske en række ændringer i sundhedsvæsenet. Uanset hvilken regering, der kommer efter folketingsvalget 5. juni, er målet færre indlæggelser og ambulante behandling på hospitalerne, samtidig med at kommunerne skal spille en vigtigere rolle, særlig i forhold til borgere med kroniske sygdomme. Det giver en store muligheder for fysioterapeuter.

”Vi kan dels være brobyggere mellem sektorerne, og dels påtaget os en række nye opgaver. Eksempelvis kunne borgerne med led- og muskelskader blive henvist til en fysioterapeut, når de ringer til 1813”, lød forslaget fra Tine Nielsen.

En tillidserklæring fra politikerne

Der er politiske flertal på Christiansborg for at lade borgere går direkte til fysioterapi med tilskud. Den nuværende regering vil afsætte 300 millioner kroner til direkte adgang. Selv om en ny regering får en anden farve, vil forslaget med stor sandsynlighed blive til virkelighed.

”Det er en stor tillidserklæring til vores fag og os som fysioterapeuter”, sagde Tine Nielsen og pegede på, at det samtidig skubber til kulturen i sundhedsvæsenet om, at lægerne altid ved bedst. Samtidig er det vigtigt, at fysioterapeuter tager ansvaret på sig og kun behandler ”efter hvad vores kompetencer rækker til”.

Og så skal professionen fortsat udvikle sig og fysioterapeuter opnå nye kompetencer, så der er et stærkt fagligt fundament at stå på, påpegede Tine Nielsen.

Der er bud efter fysioterapeuter

Fysioterapeuter er efterspurgte, og det afspejler sig i arbejdsløshedsstatistikken. Under to procent af medlemmerne af Danske Sundhedsorganisationers A-kasse var i april 2019 ramt af ledighed. Sådan har billedet været de seneste år. Men det kan stadig være svært for de nyuddannede at finde job.

Hun pegede på, at der desværre er flere eksempler på, at de lader sig friste af stillinger, som er slået op fordi der er mangel på sygeplejersker og SoSu-hjælpere. 

”Det er stillinger med blandet indhold og decentral organisering uden mulighed for faglig sparring med andre fysioterapeuter. Er vores fundament ikke stærkt nok? Man kunne aldrig drømme om at lade en læge eller en psykolog til at indgå i plejen”, pointerede Tine Nielsen.

Mange dagsorner at tage fat på

Tine Nielsen afsluttede sin beretning med at opremse en række dagsordner, som regionsbestyrelsen skal forholde sig til i den kommende periode. Bl.a. forholdene på sundhedsområdet efter det kommende folketingsvalg, arbejdsmiljøet på de kommunale arbejdspladser i forbindelse med loven, der giver fri ret til genoptræning efter syv dag, og udfordringen med at gøre foreningens politiske arbejde mere relevant og engagerende for flere medlemmer.

Nyt medlem af regionsbestyrelsen

Der var kampvalg til bestyrelsen 13 stillede op til 11 pladser. Hele den gamle bestyrelse blev genvalgt undtagen Eik Bjerre, der ikke genopstillede. Nyvalgt er Anja Birkehøj Mattey.

Desuden blev Marcus Munch og Karen Elverskov, der ikke tidligere har deltaget i bestyrelsesarbejdet, valgt som suppleanter.

Læs formandens mundtlige beretning 2019

 

 

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar