Fysioterapeut nomineret til Diabetesforeningens behandlerpris 2023

Johan Schou er som den eneste fysioterapeut blandt 27 sygeplejersker og læger nomineret til Diabetesforeningens behandlerpris 2023. Han mener, at det er et udtryk for, at fokus på sociale relationer og grundig udslusning i træningen virker.
”Det er vigtigere at borgerne har en relation til hinanden og til mig som fysioterapeut end til lokalet. Før i tiden skulle der nærmest kun en influenza til, før de stoppede på holdet. Hvis der ikke er nogle, som savner dem, kan de ikke se meningen med at komme tilbage," siger Johan Schou. Foto: iStock.

Johan Schou arbejder som fysioterapeut og forløbskoordinator for KOL og diabetes ved Træningscenter Brøndby. Her behandler han diabetespatienter på hold, hvor relationsdannelse bliver sat i fokus på lige fod med selve træningen.

"Det er vigtigt, at borgerne lærer hinandens navne at kende. Det handler om at få grint og have det sjovt og få skabt nogle relationer", siger Johan Schou. Nu har en af hans borgere nomineret ham til Diabetesforeningens behandlerpris 2023 og han mener selv, at det er et kæmpe skulderklap.

En relation til mennesket i stedet for institutionen

I et samarbejde indgået med Center for Holdsport ved Københavns Universitet har Johan Schou og Træningscenter Brøndby startet et pilotprojekt op, der skal tilsidesætte den konventionelle cirkel- og styrketræning og i stedet prøve kræfter af med ren holdsport, hvor grin og smil, en masse boldspil og vigtigst af alt relationsdannelse er i fokus.

En vigtig ting ved holdtræningerne er, at der bliver brugt meget krudt på at tage en lang snak med dem, som melder afbud.

Johan-Schou.jpg”Det er vigtigere at borgerne har en relation til hinanden og til mig som fysioterapeut end til lokalet. Før i tiden skulle der nærmest kun en influenza til, før de stoppede på holdet. Hvis der ikke er nogle, som savner dem, kan de ikke se meningen med at komme tilbage," siger han.

Johan Schou har trænet diabetikere i 5 år og det er første gang, at der er folk, som kommer hen og spørger hvornår næste gang er, siger at det var sjovt eller blot ærgrer sig over, at træningen er slut. Det tror han er fordi, de har fået dannet sociale relationer til hinanden.

Vi kan spare ved at spendere på udslusning

Ud af de 10 borgere på holdet har 6 diabetikere efterfølgende lavet en gangklub, hvor de mødes én gang om ugen og går. Og ifølge Johan Schou er det specielt at så mange vil være med til noget, som de selv finder ud af. Fremmødet, glæden og engagementet har været exceptionelt i forhold til tidligere hold, og det åbner et vindue til hans politiske budskaber:

”Når politikerne ser hvor mange penge vi kan spare, ved at bruge flere penge på, at folk kommer ind i netværk for træning og sociale relationer, fordi sandsynligheden for de kommer tilbage så måske er mindre, vil det være mere forbyggende. ”

Fysioterapi med fokus på netværk for træning og sociale relationer er vigtige for forebyggelse, mener Johan Schou, hvis egen kæphest er, at vi bliver nødt til at arbejde noget mere med udslusning og brobygning fra kommunal genoptræning til civilsamfundet.

”Jeg har ringet til 26 borgere, som jeg tidligere har trænet og ud af dem har 24 sagt ja til at deltage på et udslusningshold uden at kende klokkeslæt eller indhold, fordi de har en relation til mig”, siger han.

Udslusningsholdet er lavet i samarbejde med AOF og ligger på en skole lige ved siden af holdtræningen. Det er holdsport en gange om ugen i en time og det skal hjælpe med at give diabetikerne en god overgang fra kommunalgenoptræningen til civilsamfundet.

På udslusningsholdene bliver der også gjort meget ud af holdtræning på tredje halvleg. Der er nemlig sat en halv time af, hvor instruktøren også er på, til at sidde og drikke en kop kaffe når de er færdige med træningen. Det er noget af det vigtigste for relationsdannelsen.

Klap på skulderen bliver til personlig kæphest

”Og derudover har det ikke været så sjovt at gå på arbejde de sidste 5 år, som det har det sidste halve år”, siger Johan Schou. ”Når man selv har det skidesjovt, så kan det heller ikke lade være med at smitte af på deltagerne.”

Han ved endnu ikke hvem fra holdet, der har nomineret ham til prisen, men han synes, at det er en vigtig anerkendelse for det arbejde han udfører til patienter og borgere.

Ikke mindst håber Johan Schou at nomineringen kan give anledning til en øjenåbner for vigtigheden af god udslusning og brobygning til civilsamfundet, og samtidig stille skarpt på prioriteringen af netværk og sociale relationer i den fysioterapeutiske træning.

Se listen over de nominerede til prisen

Se vinderen af Diabetesforeningens behandlerpris