Generalforsamling og jubilæum 2023

Den 10. maj 2023 summede Arbejdermuseets festsal med samtaler og oplæg i fysioterapien, fremtiden og festens tegn. Og en ny bestyrelse er nu klar til det videre arbejde.
Region Hovedstadens nye bestyrelse. Fra venstre mod højre: Tobias Imfeld (nyt medlem), Per Norman (valgt på SU-plads), Line Schiellerup (Regionsformand), Jesper Ottosen (fortsætter), Sidse Jørgensen (nyt medlem), Mie Knudsen (fortsætter), Anders Breinholt Nielsen (Valgt af TR), Miran Ugljen (studenterobservatør), Børge Bo Hansen (fortsætter), Lene Jæger (nyt medlem), Rasmus Sylvest Mortensen (fortsætter), Tilde Randsborg (fortsætter), Bente Andersen (fortsætter), Charlotte Larsen (valgt af TR), Karen Gottlieb (2. suppleant), Per Tornøe (3. suppleant). Katja Milling Knudsen (fortsætter - pt. på barsel). Foto: Privat, Yrsa Bom Hansen

Hvide duge og røde faner

Line Schiellerup kunne onsdag den 10. maj byde medlemmerne af Region Hovedstaden velkommen til sin første generalforsamling som regionsformand.

95 medlemmer blev hilst af bestyrelsen ved Arbejdermuseets indgang. Her fik de uddelt et navneskilt og kunne bevæge sig op ad den flotte, brede trappe, som fører op til museets smukt udsmykkede festsal.

Eftermiddagen begyndte med et oplæg om stedet. Dette år sad Region Hovedstadens medlemmer nemlig i alle generalforsamlingernes oprindelige samlingssted. Det nyligt renoverede lokale satte rammerne for en god aften i fysioterapiens tegn.

Under Danmarks største glasloft var langbordene dækket af hvide duge og loftsvæggene pyntet med røde faner. Regionsbestyrelsen havde også medbragt sin egen røde fane, så formanden kunne have Danske Fysioterapeuters logo i ryggen under hele aften.

Fredsvalg og forventninger om fremtiden

De unge, de erfarne, faglige arrangementer, kontingentet, transformation, praksissektoren, opgaveudvikling, helheden, handling, fastholdelse og fællesskab.

Sådan lød nøgleordene da de nye regionsbestyrelsesmedlemmer præsenterede deres vision for det fremtidige arbejde.

Region Hovedstaden gav en stor tak og farvel til Mikkel Hellesøe, Robert-Jan Nienhuis og Per Tornøe, som afgik af bestyrelsen.

Til gengæld gav det plads til Tobias Imfeld, Lene Jæger og Sidse Jørgensen, som efter et fredsvalg nu kan erklære sig nye medlemmer af bestyrelsen 2023-2025.

De næste to år vil bestyrelsen arbejde på en stærkere og bedre forening. De lover at varetage medlemmernes interesser og i lyset af aftenens fokus, arbejde med de vigtige dagsordener.

Et referat over den formelle del af generalforsamlingen kan læses her.

Fagforeningens brændende platform

Den mundtlige beretning og medlemmernes efterfølgende diskussion tog i år udgangspunkt i manglen på de unge og den dalende organisationsprocent som lige nu breder sig blandt de klassiske fagforeninger over hele landet.

Læs eller genlæs den mundtlige og skriftlige beretning her

For formanden er det en gåde, hvorfor vi skal blive ved med at udbrede fagets vigtighed. Men indsatserne bliver der ikke skåret ned på. Synlighed var et emne, der blev diskuteret i løbet af aftenen, både politisk, som rekruttering af studerende og som fastholdelse af medlemmer. Formanden kunne afsløre, at det forventes, at der kommer godt gang i medlemsarrangementerne i den kommende bestyrelsesperiode.

Laust Høgedahl kom og gav et opløftende oplæg om netop disse problemstillinger, og hvor svarene til at løse dem kunne ligge. Fagforeningen er en brændende platform, som er udfordret af tidens forandringer. Ungdommens tendens til at spørge, hvad får jeg ud af det?, fagforeningernes tradition i familien, de nye gule fagforeninger og økonomisk dyre tider er alle sårbare emner, som Høgedahl fik hovedstadens medlemmer til at tænke over i nyt lys.

Det bragte liv, idéer, indsigt og forslag frem blandt medlemmerne, som alle var enige om, at fastholdelse er vigtigt og skal prioriteres.

Hyldest til dem, der bliver

Som en fin opfølgning på aftenens måske vigtigste råd, anerkendelse til de nuværende medlemmer, blev hovedstadens loyale og mangeårige medlemmer fejret.

Arbejdermuseets tjenere var klædt i sort og hvidt og uddelte som en festlig afslutning på debatten, bobler til alle.

For foruden et fokus på de unge, så skal dem der har støttet, debatteret og bidraget til foreningens arbejde takkes. Danske Fysioterapeuter Region Hovedstadens medlemmer af 25-, 40- og 50 år var nemlig fokus fra den tidlige aftens begyndelse.

Selvom alle 55 tilmeldte jubilarer er værd at nævne, var der særligt 3 medlemmer som fik opråbt deres navn og personligt uddelt Danske Fysioterapeuters medlemsemblem af regionsformanden. Elisabeth Berents, Jonna Anne Jensen og Vibeke Laumann Hartlev kan nu sige, at de har været stolte medlemmer i 50 år.

25-, og 40 års jubilarerne kunne på skift rejse sig blandt forsamlingen og modtage deres nål af regionsbestyrelsen til klapsalver og højt humør i festsalen.

Arrangementet lakkede mod enden og efter en hyggelig middag under de røde faner modtog regionsformanden og bestyrelsen tak og farvel for en god aften i fysioterapien, fremtiden og festens tegn.

Se billeder fra arrangementet

Generalforsamling og jubilæumsfest 2023, Hovedstaden

Se flere billeder på regionens Facebook side: Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Og på regionens Instagram: Dfyshovedstaden