Hvordan sikrer vi det tværsektorielle samarbejde?

"Hvordan sikrer vi det tværsektorielle samarbejde?" var et af de emner, der blev diskuteret, da 18 nysgerrige og fagligt aktive medlemmer deltog på "Medlemsmøde for visitatorer og sagsbehandlende fysioterapeuter" den 27. oktober.
Privat foto fra medlemsmødet for visitatorer og sagsbehandlende fysioterapeuter.

På "Medlemsmøde for visitatorer og sagsbehandlende fysioterapeuter deltog 18 nysgerrige og fagligt aktive medlemmer – nogle ved fysisk møde og andre digitalt. Der var deltagere fra Høje Tåstrup, Gribskov, Furesø, Halsnæs, Hillerød, Frederikssund, Gentofte, Greve, Frederiksberg og København.

Dagsordenen

  • Ansat som visitator, sagsbehandlende fysioterapeut, myndighed, hjælpemidler
  • Løn
  • Tværfaglig visitation
  • Hvilke opgaver?
  • Visitatoruddannelse
  • Netværksgruppe
  • Facebook?

Løn

Ift. løn var der mange forskellige løsninger fra alm. grundløn trin 4/7 + funktions og kvalifikationstillæg til løntrin 9 + tillæg Nogle steder var der forskel på løn til visitator og sagsbehandlende fysioterapeut. Nogle steder får alle faggrupper samme indplacering + funktionstillæg men forskellig kvalifikation andre steder får sygeplejerskerne mere – med begrundelse at de har lavere pensionsprocent.

Tværfaglige opgaver

Det var lidt forskelligt organiseret i de forskellige kommuner, men fælles var at fysioterapeuter ikke fylder mest. Der er mange ergoterapeuter og sygeplejersker ansat rundt omkring. Nogle steder er der også ansat andre faggrupper som social og sundhedsassistenter og pædagoger. Samarbejdet omkring det tværfaglige er en udfordring, men det går godt de fleste steder.
Hvordan sikre vi det tværsektorielle samarbejde? – det bliver oftest varetaget af sygeplejersker, men det kan fysioterapeuter også sagtens klare.Nogle steder er der indgået samarbejde med regionen omkring brobygningsforløb, udskrivningskoordinatorer mv.

TR samarbejdet

Det kan godt blive bedre især omkring lønforhandling – så det er en udfordring. Et godt forslag var at undersøge om der er AC klubber man kan indgå i – de er måske mere åbne for samarbejde omkring løn. Der er jo den udfordring at Danske Fysioterapeuter er gået over i AC som hovedorganisation, men der er forsat samarbejde med Sundhedskartellet omkring overenskomstforhandlinger. Det kunne være så dejligt, med et fast centralt forhandlet visitatortillæg, så man ikke skal kæmpe med det lokalt. Men gruppen af visitatorer og sagsbehandlende fylder ikke så maget i foreningen.

Visitatoruddannelse

Visitatoruddannelse og kompetenceudvikling: Det er forskelligt om der kræves visitator-uddannelse eller ej, men arbejdsgiver er i hvert fald forpligtet til at sikre at medarbejderne er fagligt opdateret så den faglige kvalitet i opgavevaretagelsen er i orden.

Der ønskes fokus på kompetencer og kurser i Danske Fysioterapeuter. Danske Fysioterapeuter afholder kursus i maj 2021 i Odense om Relationel Koordinering/samarbejde. Mere synlighed på disse stillinger: Det er vældig godt med dette medlemsmøde – det er med til at sætte fokus på arbejdsområdet.

Men det kunne også være skønt med fagligt fokus i Fysioterapeuten, hvordan der arbejdes med vores faglighed, hvorfor der skal ansættes flere fysioterapeuter mv. Fokus på uddannelsen, kan de studerende komme i snusepraktik, så de bliver mere bevidste om at muligheden for ansættelse i myndigheden: En fortæller om et forløb på Metropol omkring visitation og myndighed.

Netværk og Facebook

Der er interesse for at fortsætte et netværk – foreløbig med fokus på fysioterapeuter. Senere måske åbne mere op for ergoterapeuter. Der ønskes også dannet en facebookgruppe der dækker region H, der kan supplere det, der allerede findes på landsplan.

Anja tager initiativ hertil. Facebookgruppen er blevet oprettet med navnet: ”Fysioterapeuter ansat i myndighedsfunktion”. Der indkaldes til et netværksmøde igen i foråret. Emner her vil blandt andet have fokus på faglighed, og hvordan vi bruger vores fysioterapi, og hvad skal der til, for at fysioterapeuter søger disse stillinger?

Andre emner kan meldes ind via facebooksiden og via regionskontoret.

Tak for et godt møde

Anja Mattey, Line Ødum og Charlotte Larsen

Del eller udskriv siden
2 kommentarer