Hvordan skal regionsbestyrelsen arbejde i fremtiden?

Snart konstitueres en ny regionsbestyrelse og derfor har den nuværende regionsbestyrelse evalueret på de sidste to års arbejde.

Hvordan har vi arbejdet med opgaverne? Er vi kommet i mål med det vi ville? Hvilke gode erfaringer kan vi give videre til den nye regionsbestyrelse?

Det var blot nogle af de spørgsmål som regionsbestyrelsen havde fokus på til bestyrelsens sidste regionsbestyrelsesmøde.

Overordnede kom regionsbestyrelsen frem til en række gode og en række lærerige erfaringer som den nye regionsbestyrelse kan arbejde videre med.

Regionsbestyrelsen i region hovedstaden skal blive bedre til:

  • At sætte realistiske mål for det arbejde, som udføres i regionsbestyrelsen. Målene må gerne revideres løbende og er der ikke ressourcer til at opnå målet er det vigtigt at dette bliver italesat. Der skal altså i den kommende valgperiode sættes større fokus på at afslutte de påbegyndte opgaver, uanset om det ender målopfyldelse eller ej.
  • At bruge hjemmesiden mere aktivt i forhold til at signalere regionsbestyrelsens arbejde.
  • I forbindelse med gruppearbejde at holde sig om gruppen har de yndede ressourcer. Fremover bør der minimum være tre i en projektgruppe, ellers bliver grupperne for sårbare overfor uforudsete forhindringer.
  • At lave korte præcise deadlines for det arbejde som udføres i regionsbestyrelsen. Fremover bør regionsbestyrelsen arbejde med aktuelle opgaver med kortsigtede mål og klar og tydelig deadline og målopfyldelse.

Regionsbestyrelsen i region hovedstaden har i denne toårige valgperiode haft god erfaring med:

  • At træffe beslutninger og møderne har ofte affødt en eller andet mål for videre arbejde. Denne gode beslutningsproces er vigtig at fastholde, da det medføre hurtigere igangsættelse af nye opgaver.
  • At arbejde med at øge medlemsinvolveringen. En måde man fremadrettet kunne øge medlemsinddragelsen kunne være ved brug af sociale medier, hjemmesiden samt mails. Derudover har man fra andre regioner erfaringer med medlemsstaffeter, hvor forskellige arbejdspladser skiftes til at afholde et medlemsarrangement for medlemmer af DFys. Medlemsarrangementet skal være relevant for en bred vifte af fysioterapeuter.
  • At arbejde med de interne forhold i foreningen. Regionsbestyrelsen havde specielt gode erfaringer med arbejdsprocessen i forbindelse med repræsentantskabet 2018.
  • At arbejde ud fra nogle skriftlige retningslinjer som regionsbestyrelsen har været med til at udforme. Eksempler på dette er metodedogmet og strategiarbejdet, begge dokumenter guider bestyrelsesmedlemmerne til at fastlægge retningen for deres projektarbejde i regionsbestyrelsesregi.

På generalforsamlingen har medlemmerne også mulighed for at komme med input til regionsbestyrelsens fremtidige arbejde. Det sammen med ovenstående evaluering bliver viderebragt til den nye regionsbestyrelse som konstitueres den 22. maj 2019. 

Derudover vil vi gerne opfordre medlemmerne til at skrive ind, hvis de har kommentarer til det arbejde som regionsbestyrelsen udfører, eller har ideer til emner som kunne være relevante for regionsbestyrelsen at arbejde med. Send jeres input til denne mail: hovedstaden@fysio.dk

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar