Medlemmerne på dagsordenen

Fra det fornyligt afholdte regionsbestyrelsesmøde den 21. oktober 2019 kan du her læse en kort opsamling af de vigtigste punkter på mødet.

Vi startede mødet med, at regionsbestyrelsesmedlemmerne opdaterede hinanden på aktuelle emner, problemstillinger og arbejdsområder.

Emnerne direkte adgang til fysioterapi, overenskomst forhandlinger med Altidene i Gribskov og Ryg- og Genoptræningscenter København gik igen fra sidste møde, mens medlemsmødet om de svageste borgeres muligheder for at opfylde de nationale mål for fysisk aktivitet og TR-dækningen i Region Hovedstaden var nye emner på dagsordenen.

Efter opdateringen startede vi planlægningen af forårets dialogmøde for medlemmerne i Region Hovedstaden. I Region Hovedstaden afholder vi dialogmøder de år, hvor der ikke er generalforsamling. På dialogmøderne forsøger vi at skabe rum til diskussion af fagpolitiske emner og fysioterapeut relevante tematikker. Samtidig ønsker vi at skabe et fællesskab for medlemmer af Danske Fysioterapeuter i Region Hovedstaden, hvorfor dialogmødet også afslutte med fælles middag.

På regionsbestyrelsesmødet i dag startede vi derfor med at brainstorme på emner, som kan tiltrække en bred medlemsskare.

Brainstormen resulterede i følgende emner:

 • Genoptræning mod hårde odds
 • Kronisk sundhed
 • Opgaveglidning
 • Styringsparadigme – krydsfelt
 • Sundhedsteknologi
 • Dokumentation af fysioterapi
 • Danskernes fysioterapeutiske bevidsthed
 • Arbejdsglæde
 • Strategi for lønudvikling
 • Direkte adgang
 • Tilskud til forebyggelse

Herefter nedsatte vi en planlægningsgruppe bestående af regionsbestyrelsesmedlemmerne: Rasmus, Børge Bo, Jeanette og Tilde. Det er nu op til planlægningsgruppen at beslutte, hvilke emner de vil arbejde videre med.

Det næste punkt på dagsordenen var eftersyn af foreningens struktur og processer. Et arbejde som er igangsat centralt i foreningen, men som bygger på input fra medlemmer, selskaber, lokale afdelinger og andre decentrale strukturer. I dag diskuterede vi, hvordan foreningens struktur og processer bør være og fungere i fremtiden.

Herunder:

 • Er vi en medlemsstyret organisation eller en serviceorganisation?
 • Hvilke fælles værdier har vi som fysioterapeuter, og hvorvidt skal disse værdier være styrende for vores organisation?
 • Hvordan kan vi skabe større sammenhæng i foreningen, så vi som medlemmer oplever os som værende Dansk Fysioterapeuter?

Vi ser nu frem til at tage resultaterne af disse diskussioner med til repræsentantskabets dialogmøde i december. Hvor vi endnu engang vil slå et slag for, at Danske Fysioterapeuter er medlemmerne.

 

Med venlig hilsen

Regionsbestyrelsen Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Hvis du ønsker en mere detaljeret beskrivelse af mødet og diskussionerne, henvises du til referatet. Referatet bliver offentliggjort i midten af november.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar