Medlemsmøde om foreningens beretning

I denne artikel kan du læse, hvad medlemmer og bestyrelsen bider mærke i ved foreningens beretning, og hvad bestyrelsen tager med til repræsentantskabsmødet på lørdag den 7. november 2020.
Foto: Privatfoto

Onsdag d. 28. oktober afholdt vi medlemsmøde i regionsbestyrelsen i Region Hovedstaden. Alle medlemmer havde mulighed for at deltage i et digitalt medlemsmøde om foreningens beretningen. Bestyrelsen lagde op til dialog om tre emner udvalgt fra beretningen, herefter var det muligt for medlemmer at tilføje, hvad de havde bidt mærke i.

De tre tematikker bestyrelsen fremhævede var:

  • Nye opgaver for fysioterapeuter
  • Skiftet til hovedorganisationen
  • Akademikerne og Arbejdsmiljø

Nye opgaver for fysioterapeuter

Vi drøftede blandt andet, hvilke nye opgaver det er at fysioterapeuter varetager, om alle nye opgaver er gode opgaver – som vi skal være en del af, og om hvorvidt corona har ændret ved vores opgavetyper.

I forhold til vores skifte til Akademikerne var der spørgsmål vedrørende, hvordan vi får vores tillidsrepræsentanter i spil, så de kan bistå fysioterapeuter bedst muligt.

Ligeledes var der et spørgsmål til beretningen omkring, hvilke MED-pladser (samarbejde mellem medarbejdere og ledelse) vi har, og hvilke vi har mistet.

Fysioterapiuddannelsen

Et punkt der blev nævnt flere gange omhandlende promovering af fysioterapiuddannelsen. Flere medlemmer nævnte, at foreningen har svigtet i forhold til at løfte og bevare interessen for uddannelsen og faget. Der er mange danskere, der ikke ved, hvor bred en kompetenceprofil fysioterapeuter har, og dermed hvor forskellige typer jobs en fysioterapeut kan bestride, og det skal vi have udbredt. Men vi skal ikke kun fokusere på de unge/kommende studerende – vi skal også huske de nuværende medlemmer, der har været en del af faget og foreningen i mange år. Vi skal opretholde en motivation for disse medlemmer at forblive i foreningen og faget, samt at de bliver ved med at udvikle deres kompetencer.

Arbejdsmiljøområdet

I forhold til arbejdsmiljøområdet blev det nævnt, at covid-19 har sat streg under vigtigheden i synlig og nærværende ledelse. Når medarbejdere har været hjemsendt, haft ekstra travlt eller arbejdet under en pandemi, er det vigtigt, at ledelsen viser sin tilstedeværelse og forhører sig hos sine medarbejdere. Der er ikke meget, der længere er, som det var i begyndelsen af 2020 – arbejdsrutiner, fysiske genoptræninger osv. Det er hårdt at ændre sin arbejdsgang. Det er noget, vi kan gøre i en periode men ikke i månedsvis.

Beretningen - et glansbillede

Til sidst var der en kommentar om, at beretningen fremstiller sig selv som et glansbillede – der er ikke nævnt meget om, hvad vi ikke har nået siden beretningen i 2018, hvor vi er på vej, men ikke i mål endnu…

Et vigtigt emne for bestyrelsen er foreningens uddannelsespolitik. Vi vil gerne i bestyrelsen kigge nærmere på, hvordan vi kan støtte nyuddannede fysioterapeuter i deres første stilling. Bestyrelsen søger en klar politik i foreningen: Hvad vi vil med fysioterapiuddannelsen, og hvor vi skal sætte ind og fokusere.

Der er ordinært repræsentantskab på lørdag den 07.11.2020, hvor vi vil tage jeres kommentarer og holdninger med. Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen og regionskontoret, hvis der er tematikker, du mener, vi skal tage med eller arbejde på i bestyrelsen.

Slutteligt vil vi gerne sige tak til medlemmerne, der deltog i medlemsmødet, og tak for jeres indspark.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer