Region Hovedstaden inviterede til foreningsaften

Fællesskabet stod stærkt da fysioterapeuter på tværs af regionen var samlet i Kødbyens lokaler til foreningsaften med minigolf og træf med den lokalpolitiske afdeling.
Tre glade fysioterapeuter med de karakteristiske røde nøglesnore til foreningsaften. Foto: Yrsa Bom Hansen.

Regionsformand Line Schiellerup og bestyrelsen for DFys hovedstaden har i lang tid haft lyst til at afprøve et medlemsarrangement af mere social karakter.  

Torsdag den 16. november dyppede de tæerne i de sociale arrangementers pøl og faciliterede et fyraftensmøde, hvor medlemmerne var i fokus.

Lidt over 50 fysioterapeuter indtog Kødbyens minigolfbaner, til en hyggelig torsdagsbar med minigolf og en enkelt drink på fællesskabets regning.

De røde nøglesnore

Det vrimlede med Danske Fysioterapeuter ind imellem menneskemylderet i Kødbyen. Den røde nøglesnor sammen med badget #stoltfys, blev uddelt ved ankomst og gjorde medlemmer til kollegaer i den lokale fagforening. 

Mange meter rundt i lokalerne kom man ikke, uden at få et dejligt smil og en skål med en anden rød nøglesnor.

Faglige fysser eller sociale sygegymnaster?

Undervejs blev deltagernes viden om foreningen og foreningstilbud testet. Med sig ud på banerne fik medlemmerne en TIP en 13’er hvor man kunne lære et par ting om vores 105 år gamle forening, bl.a. vores forhistoriske titel som sygegymnast.

Den stærke fys-faglighed, som også kendetegner vores medlemsarrangementer, blev for en stund lagt på hylden.

”I en tid hvor rekruttering og tilknytning til vores fagforening og faglige fællesskab står øverst på dagsorden, bliver sammenholdskræften vigtig for lokalafdelingen i hovedstaden”, siger Line Schiellerup, regionsformand for DFys hovedstaden. Og netop fællesskabsfølelsen skinnede igennem og smittede af på bestyrelsen til aftens arrangement.

Der var mange positive tilkendegivelser og ønsker om flere arrangementer. Der blev bl.a. givet følgende kommentar til bestyrelsen: ”Det var et rigtig fedt arrangement, og det er sjældent, at man får lov til at være sammen med sine kollegaer til sådan nogle ting."

Det høje deltagerantal og den fantastiske stemning, der spredte sig på tværs af foreningen den torsdag eftermiddag, bekræfter bestyrelsen i, at det både er vigtigt at facilitere spændende medlemsmøder for den faglige fysioterapeut, men samtidig også imødekomme den sociale ”sygegymnast” med en uformel torsdagsbar for synligheden og sammenholdets skyld.

Minigolf Hovedstaden 2023
Foto: Mie Knudsen, Katja Milling Hansen, Line Schiellerup og Yrsa Bom Hansen.