Regionsbestyrelsens arbejde frem mod det kommende repræsentantskab

I denne artikel kan du læse om dine lokale repræsentanters ambitioner for vores forening.
Foto: iStock

I dette forår har vi regionsbestyrelsen i Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden fokuseret meget på det kommende repræsentantskab, hvor vi arbejder for en endnu stærkere faglig og politisk fagforening med et strukturelt fokus på medlemsinvolverende beslutningsprocesser. Nedenfor kan du læse tre af de forslag, vi i øjeblikket arbejder med at stille til repræsentantskabet.

Forslag om organisatorisk karrierevej

Formålet med forslaget er at øge fokus på det organisatoriske som en karrierevej. Gruppen bag forslaget ønsker blandt andet at øge TR’ers muligheder for uddannelse efter basisuddannelsen og sætte fokus på, hvorledes sådanne uddannelser kan skabe nye karrieremuligheder. Gruppen vil som en del af forslaget stille konkrete ønsker til, hvilke uddannelser som skal udbydes til TR’er, samt på hvilke niveauer disse uddannelser skal være.

Gruppen arbejder for at stille forslaget i samarbejde med TR-rådet. Gruppen, der arbejder med forslaget, består af:  Stine, Katja, Anders og Børge.

Forslag om opgaveglidning

Dette forslag er fremkommet i lyset af flere begivenheder:

  1. Corona, hvor flere fysioterapeuter oplever at varetager andre opgaver end deres faste opgaver
  2. Opdatering af foreningens holdningspapir
  3. Generelle tendenser i opgaveglidning i sundhedssektoren.

Gruppen har været inddraget i udarbejdelsen af foreningens holdningspapir på området og vil i den kommende tid holde øje med, om Corona medfører mere permanente opgaveligninger/opgaveudviklinger i positiv såvel som negativ retning.

Gruppen, der arbejder med forslaget, består af: Anders, Katja, Stine, Børge og Anja.

Forslag om hjemmesiden

Dette forslag er motiveret af, at hjemmesiden overordnet mangler fokus. Man vil for meget med den nuværende hjemmesidestruktur, hvorfor indholdet bliver uspecifikt. Gruppen bag forslaget ønsker et klart fokus på hjemmesiden. Hjemmesiden skal være for medlemmer, og dele af hjemmesiden skal derfor være utilgængelig for udefrakommende.

Gruppen fremhæver blandt andet, at det er problematisk, når patienter og borgere kan læse og kommentere på de interne debatter i foreningen. Et løsningsforslag til denne problematik kunne være at henvise patienter og borgere til relevante patientbrevkasser. Derudover fremhæver gruppen, at de faglige diskussioner blot skal resumeres for ikke-medlemmer af foreningen og ikke være fuldt tilgængelige, som de er i øjeblikket. Gruppen, der arbejder med forslaget, består af: Katja, Rasmus.

Dette er blot nogle af de forslag, vi har på tegnebrættet. Derudover hilser vi altid dine forslag til forbedringer af foreningen meget velkommen. Har du et forslag til, hvordan foreningen kan blive endnu bedre, så kontakt os på hovedstaden@fysio.dk

I løbet af sommeren og efteråret vil vi lægge sidste hånd på forslagene. I november inviterer vi jer til møde i regionsbestyrelsen DFys Region Hovedstaden, hvor vi vil drøfte og debattere forslagene, for herigennem at kvalificere dem inden vi stiller dem på repræsentantskabet.

Vi håber derfor, at du løbende vil holde øje med hjemmesiden og sætte kryds i kalenderen, når datoen for drøftelsen er fastlagt.

Med venlig hilsen
Din regionsbestyrelse

Del eller udskriv siden
0 kommentarer