Seniorudflugt 3.oktober 2019

Vartov og Grundtvig
Seniorudflugt til Vartov

Vi kender alle Grundtvig. For de fleste er han kendt som en stor salmedigter og som inspirationen til de danske højskoler. Men for de fleste er Grundtvigs liv og betydning for dansk åndsliv, kristendom og politik næppe særligt velkendt.

Det blev der rådet bod, da Region Hovedstadens seniorer var draget på udflugt til Vartov i det indre København den 3. oktober. Vi samledes omkring statuen af Grundtvig i Vartovs gård. Her blev vi taget imod af ekstern lektor ved Grundtvig Centeret,Thorstein Balle, som havde sagt ja til at fortælle om Grundtvigs liv, om Vartov, Vartov Kirke og Grundtvigs tilknytning stedet, hvor han var præst i 33 år.

Thorstein Balle er fantastisk vidende om emnet og dertil en medrivende og inspirerende fortæller, og han holdt alle 28 deltageres interesse fanget under besøget.

Vartovs historie strækker sig tilbage til 1724-25, hvor bygningerne oprindelig tjente som klædefabrik med tilhørende farveri. Deraf navnet Farvergade. Senere har det været plejestiftelse (hospital) for ældre og kronisk syge.

Grundtvigsk Forum købte i 1947 bygningerne, der i dag huser Grundtvigsk Forum, Grundtvig-Akademiet, Grundtvig-Biblioteket, Grundtvig Centeret samt en mængde folkeoplysende, meningsdannende og kulturelle foreninger og virksomheder.

Historien om Grundtvigs liv fra hans fødsel i en præstefamilie fra Udby i 1783 til hans død i næsten 89 år gammel i 1872 er en fascinerende historie. Det er historien om et usædvanlig produktivt menneske med forfatterdrømme, der endte som præst.

Hans syn på kristendommen bragte ham i et modsætningsforhold til det indflydelsesrige præsteskab, der blokerede for at han kunne få et embede. Kun hans venskab med kongen skaffede ham det meget lidt agtværdige job som præst i Vartov Kirke. Her blev han dog en populær præst, som fyldte kirken og Vartovs gård ved gudstjenesterne gennem 33 år. Hans holdning til skoler og folkeoplysning lagde bl.a. grunden til oprettelsen af højskolerne.

Han har skrevet omkring 1500 salmer, hvoraf mange er kendt af alle danskere. Han var gift tre gange, senest da han var 78 år. Et ægteskab som også gjorde ham til far igen. En på mange måder usædvanlig mand.

Vi sluttede besøget af med at se en samling af Arne Haugen Sørensens dejlige malerier, der alle knytter sig til Grundtvigs tanker og livssyn.

Vartov

Vartov

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar