Spændende netværksmøde for myndighedsansatte ergo- og fysioterapeuter

Region Hovedstadens netværk for myndighedsansatte mødtes d. 24. januar 2023 for femte gang med henblik på dygtiggørelse og erfaringsudvikling.
Gruppen brainstormede på hvilke emner der er relevante at arbejde med i netværket. Foto: Charlotte Larsen, og privat fotos

D. 24. januar mødtes netværket for visitatorer, sagsbehandlere og andre myndighedsansatte. 22 ergo- og fysioterapeuter mødte op.

Velkommen til mødet

Charlotte Larsen bød velkommen og fortalte at formålet med at mødes er dygtiggørelse, øge viden om hvordan de forskellige kommuner griber arbejdet an og erfaringsudveksling af gode ideer.

Oplæg fra Dansk Selskab for Gerontologi

Til mødet var Niklas Grundt Hansen fra Dansk Selskab for Gerontologi og Geriatri inviteret til at fortælle om selskabets arbejde.

Niklas fortalte om den samfundsmæssige udfordring; at der bliver flere ældre og færre sundhedsfaglige til at tage sig af borgerne.

Fysioterapeuterne har derfor en meget stor opgave i at lære borgerne at klare sig selv længst muligt. Der bliver flere og flere +100-årige der har en genoptræningsplan, og de +75-årige har i gennemsnit 5,5 kroniske sygdomme.

Netværksmødet gik efter oplægget blandt andet med at reflektere over arbejdet med geriatriske borgere.

Netværksgruppen pointerer, at der er behov for mere viden om hjælpemidler samt hvordan man kan få bestilt de rette hjælpemidler, da det fylder utrolig lidt på uddannelserne. Der er 2 specialistuddannelser i hjælpemidler, et på HMC i København og ½ dag for terapeuter der arbejder på plejehjem. Her bliver læringen fokuseret på at kunne indstille en rollator, og en kørestol.

Netværksgruppen vil gerne arbejde for at højne fagligheden, vidensformidling til sparingsparter og udarbejde et intro-kursus for terapeuter der starter arbejde i det geriatriske område.

Det videre arbejde

Netværksgruppen brainstormer på hvad selskabet vil kunne arbejde videre med.

Heraf kommer idéen om et opslagsværk. En værktøjskasse, hvor man kan hente hjælp og faglig sparring uden økonomisk begrænsning. Med det formål, at vi kan blive bedre til at argumenterer fagligt, og understøtte politisk.

Mere forebyggelse som fx faldudredning, træning af styrke og balance, samt evidens og forskning er også blandt emnerne, som netværksgruppen diskuterer.

Planlægningsgruppen

Netværksgruppen nedsatte en planlægningsgruppe bestående af Liselotte fysioterapeut og Gitte ergoterapeut, der arbejder i Socialforvaltningen i København samt Maria der arbejder i Gribskov. Desuden fortsætter Charlotte FTR i Sundhed og omsorg København.

Mødet afsluttede med et pænt tak til Line fra Høje Tåstrup, som var med til at starte netværket op, men som nu træder ud af planlægningsgruppen.