Tre medlemmer fra hovedstadens regionsbestyrelse i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse

Første regionsbestyrelsesmøde efter repræsentantskabet: Vi har drøftet repræsentantskabsmødet samt forberedt os på emnet ’"(u)sammenhængende forløb" til kommunal- og regionsrådsvalget i november.
Den nye hovedbestyrelse: Fra venstre er det Gitte Nørgaard, Brian Errebo-Jensen, Anders Breinholt Nielsen, Sanne Jensen, Katja Milling Knudsen, Jeanette Præstegaard, Stine Bøgh Pedersen, Lars Henrik Larsen, Gitte Arnbjerg, Kim Schousboe, Tine Nielsen, Tine Hasselbrinck og Tina Lambrecht. Foto: Carsten Bundgaard.

Som I måske har læst, set eller hørt blev der afholdt repræsentantskab i Danske Fysioterapeuter i weekenden. Vi har brugt onsdagens regionsbestyrelsesmøde til at vende repræsentantskabsmødet, drøfte forslagene samt debatterne.

Der var også valg til Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse på repræsentantskabsmødet. Vi er rigtig stolte af, at hovedstaden nu er repræsenteret ved hele tre medlemmer i hovedbestyrelsen! Tillykke med valget til Katja Milling Knudsen og Anders Breinholt Nielsen samt genvalget til Jeanette Præstegaard.

Kommunal- og regionsrådsvalg

Vi bevægede os ind i forberedelserne af vores sidste udvalgte emne til valget d. 16 november. Sidste emne, vi ønsker at sætte fokus på, er (u)sammenhængende forløb: både mellem flere sektorer og indenfor den samme.

Vi finder dette emne vigtigt, da der eksisterer mange udfordringer i det danske sundhedssystem i forhold til at skabe sammenhængende forløb for patienter og borgere. Det er et system, der er præget af kassetænkning, og har svært ved at samarbejde. Vi oplever ofte, at der tabes vigtig viden om en patient, når der eksempelvis sker et skifte fra den regionale til kommunale sektor.

Bunder dette i en mistillid mellem sektorer/forvaltninger mm, er en presset økonomi forklaringen eller hvad er årsagen? Vi arbejder videre med emnet frem mod valget, og vil på næste regionsbestyrelsesmøde d. 12 oktober lægge en plan for, hvordan vi gør politikerne opmærksomme på problematikken – og ikke mindst hvordan vi sammen kan løse den.

Udover (u)sammenhængende forløb har vi udvalgt psykiatrien og ulighed i sundhed som vores kerneemner. Har du idéer til, hvordan vi gør os bemærket overfor politikerne, så tag endelig fat i et bestyrelsesmedlem, skriv på Facebook eller til mailen hovedstaden@fysio.dk. Vi hører altid gerne fra jer!