Valg, generalforsamling og decentralisering

Selvom corona stadig er over os, er der mange relevante tematikker at diskutere. Læs her hvilke vi diskuterede på vores seneste regionsbestyrelsesmøde. Vi kan afsløre, det handler om andet end corona.
Foto: i Stock

Generalforsamling

Som du måske er bekendt med, afholder vi generalforsamling 05. maj 2021. Det bliver dog anderledes end normalt, da vi ikke ved, hvordan Danmark ser ud i maj, har vi valgt at afholde generalforsamlingen online.

Den vil foregå fra klokken 17.00-19.00, og du kan allerede nu tilmelde dig på hjemmesiden. Vi ville meget gerne have mødtes fysisk, men det må vi udskyde. Vi håber alligevel at se dig på skærmen – og på trods af omstændighederne er det jo nemmere at deltage, nu du slipper for transporttid, og du kan sidde i sofaen eller i haven og følge med. Et mere udførligt program er på trapperne, så følg med på hjemmesiden og på vores Facebook-side.

Decentralisering

Måske du har hørt om og fulgt med i sagen om decentraliseringen af ergo- og fysioterapeuter på OUH, som blev vedtaget af direktionen på OUH i december 2020. Vi har derfor i bestyrelsen haft en diskussion om, hvordan vi vil gribe denne problematik an. Vi er jo alle enige i, at decentralisere fysioterapeuter, hvor vi bliver fordelt ud under ledelse af andre faggrupper, mister faglig sparring og kompetenceudvikling samt ender med at løse ikke-fysioterapeutiske opgaver, er en dårlig idé.

Men skal vi altid lukke ned for en diskussion om decentralisering? Kan det ikke indeholde gode elementer såsom tværfagligt samarbejde og vidensdeling? Vi vil i bestyrelsen arbejde videre med tematikken og undersøge, hvordan vi kan bidrage, så vi kan være på forkant, hvis lignende sager skulle dukke op i regionen.

Kommunal- og regionsrådsvalg 2021

Som nævnt er vi påbegyndt planlægningsarbejdet vedrørende det kommende kommunal- og regionsrådsvalg. Vi ønsker at sætte fokus på tre tematikker:

  • Psykiatriområdet
  • Sammenhængende sundhedsvæsen
  • Ulighed i sundhed

Tre tematikker vi finder vigtige og relevante op til de kommende valg. Vi vil gerne tydeliggøre, hvor vi som fysioterapeuter kan bidrage og styrke områderne.

Har du bemærket en problematik/et område, der skal have vores interesse? Så tøv ikke med at henvende dig. Vi er altid klar til at høre, hvad der interesserer jer.

Dimittendmøde

Slutteligt vil vi gerne fortælle, at vi planlægger et virtuelt møde, for jer der dimitterede i februar 2021. Vi har før ringet dimittender op, men vi er blevet inspireret af, hvad online-møder kan, hvorfor vi nu afholder et møde for alle dimittender. Vi kommer ud med mere information, når vi har det på plads. Men hold øje med hjemmesiden, Facebook og jeres mail.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer