Valgkamp: Hvad skal vi fokusere på?

Psykiatri, ulighed i sundhed og det sammenhængende sundhedsvæsen er temaer til det kommende regionsråds- og kommunalvalg i efteråret. Kom meget gerne med input til os.
Foto: Valgkampstemning under OK18.

Regionsbestyrelsen holdt møde d. 27. april, hvor vi blandt andet drøftede det kommende regionsråds- og kommunalvalg i efteråret.

Vi er i gang med at planlægge og forberede os på valgkampen. For os er formålet med valgkampen at gøre opmærksom på, hvad fysioterapeuter kan bidrage med i sundhedsvæsnet og nævne fysioterapeuter og fysioterapi igen og igen overfor politikere.

Vi skal gøre os og vores fag interessant for politikere – og det vil vi gøre med disse tre fokusområder:

  • Psykiatri
  • Ulighed i sundhed
  • Det sammenhængende sundhedsvæsen.

Vi diskuterer hvert område på et bestyrelsesmøde, hvor vi finder den bedste vinkel, hvor vi som fysioterapeuter har mest at byde ind med.

Første emne: Psykiatri

På mødet d. 27. april startede vi allerede med at diskutere, hvad vi ønsker at fokusere på og fremhæve indenfor psykiatri.

Her er nogle af de punkter vi ser som vigtige:

  • Vi ønsker at have en dialog om, hvordan psykiatrien er opbygget i regionen, og hvordan overgangen til de private og kommunale tilbud er. Psykiatrien halter på flere områder, og vi skal være en del af forbedringerne.
  • Vi ønsker en bedre overgang fra behandlingspsykiatri til socialpsykiatri, samt at sikre bedre sammenhænge i det tværsektorielle samarbejde.
  • Der eksisterer en ulighed imellem somatik og psykiatri. Genoptræningsområdet er et eksempel på denne ulighed: Der bliver ikke udarbejdet ret mange genoptræningsplaner for psykiatriske patienter. Om man får en genoptræningsplan skal ikke handle om somatik og psykiatri, men være ens for alle.
  • Fysioterapeuter har mange kompetencer, når vi snakker om at implementere fysisk aktivitet, og nedsætte brugen af tvang.
  • Vi skal være opmærksomme på, at der mangler arbejdskraft inden for især sygepleje, social og sundhedsassistenter og hjælpere. Vi skal være opmærksomme på, at vi som fysioterapeuter ikke overtager disse faggruppers opgaver, men derimod byde ind og vise hvorfor vi skal ansætte flere fysioterapeuter på psykiatriske afdelinger.
  • Vi vil gerne øge kompetenceudvikling blandt fysioterapeuter, der arbejder med psykiatriske patienter og praksisnær evidensbasseret forskning.

Vi vil gerne ændre den ulighed, der hersker i sundhed, herunder indenfor det psykiatriske område – vi vil kunne sætte et M foran - så det bliver til MULIGHED.

Vi er også i gang med at udvælge hvilke politikere, vi skal have fat i, og hvordan vores strategi skal være i forhold til kommunikation, herunder læserbreve, kommentere på sociale medier og meget andet.

Del eller udskriv siden
2 kommentarer